#National Affairs
Target:
Miss World
Region:
Suriname
Website:
www.facebook.com

English Version (scroll naar beneden voor Nederlandse versie)
We, the undersigned, hereby declare that miss Jo-Ann Jie Foeng Sang is not representing us, the people of Republic of Suriname, at the Miss World 2010 Pageant in China.

The following reasons are presented for this declaration:

We were not informed of the date, time and/or venue of an event, in which Surinamese women would be presented as candidates to be elected and crowned our Miss Suriname 2010.

We did not witness said crowning, be it via live television or radio broadcast or via recorded media. Most of us only knew about said crowning AFTER a picture of the crowning surfaced on the internet.

Therefore, we also do not know who the judges were, so it is impossible for us to know if these judges were qualified to make such a decision.

We are not only appalled by the lack of information regarding the event and the election, but we are seriously disturbed by the discrepancies in the information we received afterward. The most recently discovered discrepancy is difference of academic information on the profile of Jo-Ann Jie Foeng Sang on the Miss World website, compared to that on the profile of the same person on the Miss Suriname website.

Please note that the small group of 400 family members, friends and acquaintances of the participants, Angel Public Relations & Administration and their, to us, unknown sponsors, is the only exception to "the people of Suriname", as mentioned earlier.

(This petition is started by a member of the Facebook group "Against Miss Suriname 2010")

Nederlanse versie
Wij, de ondergetekenden, verklaren hierbij dat juffrouw Jo-Ann Jie Foeng Sang niet door ons, het volk van Suriname, is aangesteld als vertegenwoordiger tijdens de Miss World 2010 verkiezing.

De volgende redenen worden voor deze declaratie aangedragen:

Wij zijn niet op de hoogte gebracht van de datum, tijd en/of locatie van een evenement, waarbij Surinaamse dames gepresenteerd zouden worden als kandidaten voor een verkiezing en bekroning van Miss Suriname 2010.

Wij zijn geen getuigen geweest van de genoemde bekroning, zij het via live televisie- of radio-uitzending of via opgenomen media. De meesten van ons wisten van deze bekroning pas nadat er een foto hiervan op Internet verscheen.

Hierdoor weten wij ook niet wie de juryleden waren, hetgeen het onmogelijk maakt voor ons om te weten of deze personen gekwalificeerd waren om zo een besluit te nemen.

We zijn niet alleen geschokt door het gebrek aan informatie met betrekking tot het evenement, maar wij storen ons ernstig aan de tegenstrijdigheden in de informatie, die wij achteraf kregen. De laatst ontdekte afwijking is het verschil aan academische gegevens in het profiel van Jo-Ann Jie Foeng Sang op de Miss World website, vergeleken met de informatie van dezelfde persoon op de Miss Suriname website.

NB: De kleine groep van 400 familieleden, vrienden en kennissen van de participanten, APRA en haar, voor ons onbekende sponsoren, is de enige uitzondering op de eerdere vermelding van "het volk van Suriname".

(Deze petitie is gestart door een lid van de Facebook groep "Against miss Suriname 2010")

English
We therefore petition that Jo-Ann Jie Foeng Sang is not presented to the world as Miss Suriname at the Miss World Pageant in China.

Nederlands
Daarom verzoeken wij dat Jo-Ann Jie Foeng Sang niet gepresenteerd wordt aan de wereld als Miss Suriname tijdens de Miss World verkiezing in China.

GoPetition respects your privacy.

The Stop Suriname's representation at Miss World 2010 petition to Miss World was written by Rehuel Lobato de Mesquita and is in the category National Affairs at GoPetition.