#Human Rights
Target:
Danish Government
Region:
Denmark
Website:
anti-fundamentalistiskeiraner.blogspot.com

The mullahs' regime hanged four prisoners in the northern city of Babol and the western city of Sahneh. A woman was also sentenced to death by stoning.

In the past ten months, in excess of 250 prisoners were hanged and 71 juveniles are on the death row in Iran. In the notorious Gohardasht Prison, there are over 600 prisoners on the death row and 60 political prisoners are under constant torture in the regime's detention centers, in particular the dreadful ward 209, in the notorious Evin Prison.

Stop henrettelserne i Iran
Støt den iranske modstandsbevægelse

Frihed og menneskeværd for Iran!

Til trods for internationalt anerkendte menneskerettighedstandarder gennemfører det iranske regime stadig grusomme henrettelser. Middelalderlige straffemetoder såsom stening af mennesker til døde anvendes stadig. Kvinder har ingen eller kun få rettigheder, og religiøse minoriteter har ikke frihed til at udøve deres religion. Der eksisterer heller ikke ytringsfrihed.

Ved at bruge olien som afpresningsmiddel har regimet taget verden som gidsel. Regimet er ved at udvikle sig til en global trussel i forsøget på at udvikle atomvåben. Alle de iranere, der modsætter sig regimet bliver stemplet som terrorister i Europa og USA, og regimet forsøger at slå ned på modstandskæmpere, der gør oprør mod styret i Tehran. Regimet i Iran sætter regeringer rundt om i verden under pres – i særlig høj grad EU.

Det er beklageligt og skamfuldt, at regimets pres på diverse regeringer i de fleste tilfælde har været vellykkede. I et interview med BBC Radio indrømmede den tidligere britiske udenrigsminister Jack Straw, at han på opfordring af det iranske regime satte den iranske modstandebevægelse PMOI (People’s Mojahedin of Iran) på EU’s terrorliste. Som modydelse lovede præstestyret at forhandle med Vesten.

Denne uretfærdige anbringelse af PMOI på terrrorlisten blev erklæret ugyldig af EU-Domstolen d. 12. december 2006. I retskendelsen fremgår det, at EU-Ministerrådets beslutning om indefrysningen af PMOI’s økonomiske midler skal annulleres. Ifølge retskendelsen skal PMOI tillige slettes fra EU’s terrorliste. Men til trods for denne retskendelse og senere resolutioner vedtaget af det danske Folketings Europakomite, et flertal af medlemmerne fra det italienske Parlament og Udenrigskomite, det belgiske Senat såvel som en støtteerklæring underskrevet af over 1.000 parlamentarikere fra hele Europa i tillæg til et brev udarbejdet af det hollandske Senate Juridical comittee og sendt til Udenrigsminister Per Stig Møller, besluttede EU’s miljøministre alligevel d. 28. juni 2007 at ignorere prosterne og valgt at opretholde PMOI på EU’s terrorliste.

PMOI er en sekulær, national og anti-fundamentalistisk organisation med en voksende støtte i Iran. Sammen med den brede koalision – også kaldet Irans Nationale Modstandsråd, bliver PMOI også støttet af et stort antal europæiske politikere inklusiv medlemmer af det belgiske Senat og Parlament samt medlemmer af det britiske House of Common og House of Lords. Over 8.500 jurister fra hele verden opfordrer til, at PMOI fjernes fra EU’s terrorliste.

Den iranske Mojahedin – PMOI, tilbyder en mere bæredygtig løsning på krisen i Iran. Den indebærer afslutningen på eftergivelsespolitikken med mullaerne, udelukkelse af udenlandsk militær intervention samt at opfordre til en demokratisk forandring ved hjælp af det iranske folk og dets modstandsbevægelse.

Derfor opfordrer vi Ministerrådet til straks at annullere beslutningen om at opretholdelse PMOI på terrorlisten. Denne beslutning er stik i strid med EU-Domstolens kendelse i tillæg til at Ministerrådet baserer sin afgørelse på totalt manglende beviser. Konklusionen som kan drages er, at denne store uretfærdighed er politisk motiveret og kun tjener det iranske regimes interesser.

GoPetition respects your privacy.

The Stop henrettelserne i Iran petition to Danish Government was written by Hamid Hamidi and is in the category Human Rights at GoPetition.