#Education
Target:
Kulturministeriet
Region:
Denmark

Den Danske Filmskole står ved en afgørende skillevej – mesterlære traditionen baseret på filmproduktion eller en mere akademiseret retning.

Det er ikke så kompliceret. Den Danske filmskoles resultater taler sit tydelige sprog: Undervisning hovedsageligt via filmiske øvelser er en succes. Skolen har i årevis leveret relevant talent og dansk film trives. Enkelte linjer på skolen har i perioder lidt under ikke at have velfungerende linjeleder, men det er ikke en begrundelse for at rive alt ned. Vi ønsker en filmskole, der tager sin egen fortid, tradition og erfaring alvorligt. Forandringer kan sagtens ske samtidig med, at man holder fast i den kunstnerisk praksisorienterede kerne.

BAGGRUND:

Med rektor Vinca Wiedemanns og studiechef Søren Friis Møller ved roret, er der reelt sagt farvel til den praksisbaserede mesterlære tradition med filmproduktioner som hjørnesten i uddannelsen. Det er nu en skole med 85 % fællesundervisning og 15 % specialiseret fagundervisning.

Med den nye studieordning som rektoratet indførte i efteråret 2019 er en mere akademiseret uddannelsesmetode trådt i kraft, hvilket betyder mere fælles undervisning, færre praktiske øvelser mellem de 8 fagretninger og mere teori. Eksempelvis har en Filmfotograf således kun fokuseret fotograf-undervisning én eftermiddag om ugen. Filmskolens elever har heller ikke længere fagledere med ansvar for de enkelte studieretninger. Det er derfor svært at se, hvordan man kan sikre høj kunstnerisk faglighed. I Vinca Wiedemanns filmskole, uddannes i højere grad generalister end specialister.

Efter fire års dialogforsøg udsendte eleverne den 31. januar 2019 en mistillidserklæring til rektor Vinca Wiedemann, men rektor har alligevel ufortrødent fortsat reformeringen. Rektoratets løfte til eleverne, kulturministeriet og branchen om inkludering, dybdegående undersøgelser samt udsættelse af ændringerne, er blevet ignoreret og i virkeligheden har rektoratet fortsat de forandringer, som eleverne har været kritiske overfor.

Eleverne har nu barrikaderet skolen, ønsker alternativ undervisning og 84% af eleverne kræver rektor Vinca Wiedemanns afgang. Det er meget svært at forestille sig, at elever og ledelse kan finde hinanden i en konstruktiv proces.

Den Danske Filmskoles skal være en kunstskole, og i en kunstskole er eleverne og deres udvikling det vigtigste – ikke skematiske undervisningsplaner. Skolen skal udfordre eleverne netop der, hvor de har brug for det, og det er ikke ens fra elev til elev – derfor er nærheden mellem små klasser og dedikerede faglærere vigtig. Skolen skal danne kimen til fremtidens stærke filmsamarbejder gennem praktiske øvelser på tværs af fagretningerne. Skolen skal give eleverne et hav af praktiske erfaringer og et avanceret sprog om deres egen metier.

Vi bakker filmskolens nuværende elever op i deres kritik af akademiseringen af Den Danske Filmskole. Vi er bekymret for, hvordan den specialiserede faglighed kan sikres i Vinca Wiedemanns vision om fremtidens filmskoleuddannelse.

GoPetition respects your privacy.

The STØTTE TIL DEN DANSKE FILMSKOLES ELEVER petition to Kulturministeriet was written by Mads Seneca and is in the category Education at GoPetition.