#Justice
Target:
Alle Mensen hun Soevereiniteit terug met Respect voor alle Levensvormen
Region:
GLOBAL
Website:
www.facebook.com

Om dat wij van nature Soeverein zijn, gaan wij dit terug eisen. Omdat dit nu niet het geval is en onder controle staan,en het graaien van bepaalde groepen mensen steeds maar verder gaat via Banken, Corporaties, Regeringen en zo ontstaan onterechte OORLOGEN, Machtsmisbruik,Misbruik van geldsystemen en vooral een enorme angstcultuur die de mensen verlamt.

Daarom eisen wij dit terug voor de aarde de mensen en de dieren van al wat hier op aarde LEEFT dit moet nu vanaf 24 - 03 - 2013 geclaimd worden.

For that we are sovereign by nature, we are going to demand it back. Because this is not now the case and placed under control, and scrabbling for certain groups of people ever goes through Banks, Corporations, Governments and creates unjustified WARS, Misuse, Abuse of money systems and especially a huge culture of fear that people paralyzes.

Therefore we demand it back to the earth the people and animals of all that LIVE here on earth this should now from 24 - claimed to be 2013 - 03.

Wij roepen alle regeringen en relevante instanties op om de Soevereiniteit van de Mensen te erkennen, en terug te geven volgens de Wetten van de Universele Mens, met respect voor de Natuur en alle Levensvormen op Aarde en in het Universum!

Maar omdat wij zo verlamt zijn geraakt en door hun leugens beseffen wij niet dat wij al soeverein zijn. Wat zij natuurlijk niet aan ons vertellen. Wat houd het in om soeverein te zijn ? dit houd in dat men zelf uw energie mag draaien, ook als wij ons huis hebben afbetaald hoeft men geen belasting meer te betalen omdat wij dan vrij zijn.

Maar het gaat er om dat wij vrij zijn, dat wij toch meer te vertellen hebben ook al zullen de machtige tegen werken hier door zijn wij sterker veel sterker. Daarom onder teken en maak je vrij .

GoPetition respects your privacy.

The Soevereiniteit terug voor allen, met respect voor alle levensvormen petition to Alle Mensen hun Soevereiniteit terug met Respect voor alle Levensvormen was written by Samen gaan wij de wereld veranderen and is in the category Justice at GoPetition.