#Environment
Target:
Croatia
Region:
Croatia
Website:
tris.com.hr

JU NP Krka planira radove izgradnje novog pontonskog pristaništa brodova u naselju Skradin s početkom 15.1.2021.

https://tris.com.hr/2021/01/np-krka-gradi-145-metarsko-pristaniste-na-skradinskoj-plazi-a-skradinjani-potpisuju-peticiju-protiv-devastacije-ljepota-skradina/

Inicijativa građana smatra da treba revidirati projekt na način opisan u članku u linku iznad. Tu možete vidjeti i pregršt fotografija prekrasnih vizura koje nastojimo sačuvati.

Rješenje je modificirati gabarite pristaništa kako bi se smanjio broj gatova s 4 na 2, ali bi bili dulji i tako se sačuvao maksimalan kapacitet od 8 brodova bez potrebe zadiranja u plažni prostor (s 2 gata zauzeta širina obale smanjuje se na pola i obala plaže sačuva u cijelosti).

Mi, potpisnici ove peticije zahtijevamo od Javne ustanove NP Krka:

1. ODGODU radova izgradnje pristaništa brodova NP Krka najavljenih za 15.1.2021. od strane investitora JU NP Krka
2. REVIDIRANJE projekta pristaništa kako bi se svelo u funkcionalno optimalne gabarite ne zadirući u prostor nekadašnje plaže Pionir obuhvaćen k.č. 3944, 148/11 i *857

GoPetition respects your privacy.

The SKRADIN - PETICIJA ZA OČUVANJEM PLAŽNOG PROSTORA I POVRATKOM PLAŽNOG STATUSA NEKADAŠNJE PLAŽE PIONIR petition to Croatia was written by Frane Formenti and is in the category Environment at GoPetition.