#Human Rights
Target:
Belgian Federal Government
Region:
Belgium

Scheiding van kerk en staat.

In een geest van verdraagzaamheid en respect ten opzichte van alle levensbeschouwingen in onze maatschappij, staan wij in onze rechten van vrijheid van spreekrecht, en vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing.

Wij willen dat deze rechten in een democratische samenleving blijven gegarandeerd. Daarvoor is het ook nodig dat niet één religie die de meerderheid vormt, macht kan uitoefenen, zoals dat reeds het geval is met de Rooms katholieke kerk.

Aan onze regering vragen wij daarom om de scheiding van kerk en staat grondig en effectief te maken, en als prioriteit op de agenda van de staatshervorming te plaatsen.

De gebruikelijke subsidie aan de Rooms katholieke kerk af te schaffen, en het recht op privilleges boven andere kerken of levensbeschouwelijke organisaties af te schaffen.

Dat de steun aan de verschillende religieuze instellingen in ons land dezelfde is, namelijk per actieve gelovige. Dat de ontdoopten niet meer als gelovigen kunnen meegeteld worden voor subsidie.

Wij willen het recht om zelf per hoofd te bepalen waar onze kerkbelasting naartoe gaat, zoals dat bijvoorbeeld het geval is in Duitsland, waar men zelf individueel daarvoor een religieuze of profane humanitaire organisatie kan aanduiden.

Wij geloven dat zulke maatregelen zouden kunnen bijdragen tot gezondere financiën, en het beschadigde vertrouwen in de overheid en ons rechtssysteem enigzins kan herstellen.

Aan onze regering vragen wij om de scheiding van kerk en staat grondig en effectief te maken, en als prioriteit op de agenda van de staatshervorming te plaatsen.

De gebruikelijke subsidie aan de Rooms katholieke kerk af te schaffen, en het recht op privilleges boven andere kerken of levensbeschouwelijke organisaties af te schaffen.

Dat de steun aan de verschillende religieuze instellingen in ons land dezelfde is, namelijk per actieve gelovige. Dat de ontdoopten niet meer als gelovigen kunnen meegeteld worden voor subsidie.

Wij willen het recht om zelf per hoofd te bepalen waar onze kerkbelasting naartoe gaat, zoals dat bijvoorbeeld het geval is in Duitsland, waar men zelf individueel daarvoor een religieuze of profane humanitaire organisatie kan aanduiden.

GoPetition respects your privacy.

The Scheiding van kerk en staat. petition to Belgian Federal Government was written by Veerle Schoepen and is in the category Human Rights at GoPetition.