#Children's Rights
Target:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΟΠΥΥ
Region:
Greece

ΔΕΔΟΜΕΝΟ Νο1:

"Οι 2.000 «πλεονάζοντες» ιερείς και το τέρας του Δημοσίου

Του Κωνσταντινου Zουλα

«Εδώ παπάς, εκεί παπάς, πού είναι ο παπάς;» Αν είχε χιούμορ το υπουργείο Παιδείας θα μπορούσε κάλλιστα να δώσει αυτόν τον τίτλο στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε προχθές και αφορούσε τον αριθμό των ιερέων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Διότι από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ανέκυψε το εξής απίστευτο: Ενώ οι «οργανικές» θέσεις ιερέων στην Ελλάδα είναι περίπου 8.300, το υπουργείο διαπίστωσε έπειτα από σύντομη έρευνα ότι οι διορισμένοι κληρικοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας είναι 10.368 (με στοιχεία της 31/12/2010). Πού ακριβώς λειτουργούν οι 2.000 «πλεονάζοντες» ιερείς ουδείς το ξέρει, παρότι, όπως συνάγεται από την ανακοίνωση, μισθοδοτούνται κανονικά..."

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_07/08/2011_452043

=====================================

ΔΕΔΟΜΕΝΟ Νο2:

"Τριάντα δύο φορείς παιδικής προστασίας αντιμετωπίζουν άμεσα τον κίνδυνο να μην μπορέσουν να παρέχουν τον Σεπτέμβριο ιατρική περίθαλψη και εκπαιδευτικά προγράμματα σε παιδιά με νοητική υστέρηση, πολλαπλές αναπηρίες, σοβαρές ασθένειες, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα.

Αυτό επισημάνθηκε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν σήμερα η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και φορείς παιδικής προστασίας από όλη την Ελλάδα. Οι φορείς εξέπεμψαν σήμα κινδύνου για την επιβίωσή τους και έκαναν έκκληση προς την Πολιτεία να τους δώσει, όπως επισήμαναν, όχι κάτι επιπλέον, αλλά αυτά που έχει υποχρέωση.

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 32 φορείς συνοψίζονται στην υποχρηματοδότηση από το κράτος, στην περικοπή και καθυστέρηση καταβολής των τακτικών επιχορηγήσεων, στη μεγάλη καθυστέρηση καταβολής νοσηλίων και τροφείων από τον ΕΟΠΥΥ, στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας τους, στον φόρο εισοδήματος για τα ακίνητα που αποφέρουν στα κοινωφελή ιδρύματα συμπληρωματικούς πόρους, καθώς και στο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2010, σύμφωνα με το οποίο, το ύψος της δωρεάς που μπορεί να δεχτεί κοινωφελές σωματείο δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του ετήσιου συνολικού εισοδήματος του δωρητή και απαλλάσσεται πλέον μόνο για το 20% του ποσού που δωρίζει.

Δραματική ήταν η περιγραφή της κατάστασης που επικρατεί στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Νοητικά Υστερούντων Ατόμων «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και στο οικοτροφείο που λειτουργεί, από την πρόεδρό του, Ελευθερία Ζερβάκη-Σμυρναίου. «Κουραστήκαμε να φτιάχνουμε υπομνήματα και να μην παίρνουμε απάντηση. Η Πολιτεία είναι απούσα και ανάλγητη. Είμαστε στα όρια της απόγνωσης. Το προσωπικό μας δεν έχει πληρωθεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες, ενώ τους προηγούμενους πληρώθηκε με δάνεια των ίδιων των γονιών. Τα παιδιά στο οικοτροφείο μας έχουν βαρύτατες ασθένειες και δεν είναι αυτοεξυπηρετούμενα και οι γονείς των περισσότερων έχουν φύγει από τη ζωή. Τι θα απογίνουν εάν κλείσει το οικοτροφείο;».

Οι 32 φορείς παιδικής προστασίας εξυπηρετούν 15.051 παιδιά με βαριές αρρώστιες, πολλαπλές αναπηρίες, νοητική υστέρηση, αυτισμό, κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα. Στους φορείς αυτούς εργάζονται 1.306 άτομα, που σε πολλές περιπτώσεις είναι απλήρωτα από δύο έως οκτώ μήνες."

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=153177&catid=3

====================================

Petition Background (Preamble):

====================================

DATUM No1:
The 2.000 redundant priests and the monster of the State

by Konstantinos Zoulas
“Find the missing priest.” If it had a sense of humour the Ministry of Education might well have given this title to the press release it issued the day before yesterday concerning the number of priests who exercise their duties in Greece. An amazing fact emerged from the data it publicised: While the “organic” posts of priests in Greece are roughly 8.300, the ministry found out through brief research that the appointed clergymen of the Greek Orthodox Church are 10.368 (data collected on 31/12/2010). Where precisely 2.000 redundant priests exercise their duties no-one knows, but as inferred by the statement, they receive regular wages…

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_07/08/2011_452043

======================================

DATUM No2:
‘Thirty two children's protection institutions face immediate danger of not being able to provide medical care and educational programs in September 2012 to children with intellectual deficiency, multiple infirmities, serious illnesses, social and psychological problems. This was pointed out today in a press conference granted of the “Together for the Child” Union and institutions of children's protection from all over Greece. The institutions send a warning signal of the imminent danger to their survival and appeal to the State to give them, as they pointed out, no more than they are entitled to.

A summary of the main problems faced by the 32 institutions includes state under-funding, curtailment and delay of regular subsidies, great delay of payment of hospital expenses and feeding money by the healthcare, taxation of their estate, income tax for estates that yield additional resources, as well as the tax bill voted on April 2010, according to which the amount of donations a welfare association may accept cannot exceed the 10% of the total annual income of the donor and is only 20% of the offered sum is exempt from taxes.

The Association of Parents and Guardians of Intellectually Deficient Persons “Saint Anargyroi'” and the boarding school run by its chairman Eleftheria Zerbaki-Smyrnaiou faces a tragic situation. "We are tired of sending memoranda and receiving no answer. The state is absent and indifferent. We are desperate. Our personnel has not been paid in the last four months, while before this it was paid by loans from the parents. The children in our boarding school suffer from heavy illnesses, they are dependent, and the parents of most are no longer alive. What will happen to them if the boarding school shuts down?"

The 32 children's protection institutions serve 15.051 children with heavy illnesses, multiple infirmities, intellectual deficiency, autism, social and psychological problems. These institutions have a personnel of 1.306, whose wages in many cases have not been paid in two to eight months.”

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=153177&catid=3

Είναι ντροπή για μια χώρα που θέλει να λέγεται πολιτισμένη να υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με ιδρύματα που φροντίζουν παιδιά με ειδικές -ή και όχι- ανάγκες και, την ίδια στιγμή να πληρώνονται μισθοί κληρικών μιας Εκκλησίας που έχει στην κατοχή της το 10% της επικράτειας και, είναι ταυτόχρονα και επιχειρηματίας (και αφορολόγητα!), άρα θα μπορούσε άνετα να αναλάβει την μισθοδοσία των κληρικών της, αντί να διαχειρίζεται χρήματα τρίτων (''δωρεές''), χωρίς την πρέπουσα διαφάνεια, για ''φιλανθρωπικό'' έργο...

Είναι βέβαιο, πως αν η μισθοδοσία των κληρικών κάλυπτε τα έξοδα των ιδρυμάτων για παιδιά δεν θα υπήρχε ανάγκη ενίσχυσης από ιδιώτες με διαφημίσεις και επικλήσεις από τα ΜΜΕ κάθε λίγο και λιγάκι...

=======================================

It is a shame for a country considered to be civilized to have such a problem with institutions that take care of children with -or without- special needs, while at the same time the sate pays clergymen wages to the Greek Orthodox Church, which possesses about 10% of the country's estate and also runs business (tax-free!), hence it could comfortably undertake the payroll of its clergymen, instead of managing other people's money ('' donations ''), without the proper transparency, for ''charities ''…

Obviously the payroll of clergymen could easily cover the expenses of children’s institutions, thus eliminating the necessity of aid from private individuals and invocations from the Media every once in a while…

GoPetition respects your privacy.

The Save children's Institutions! - ΣΩΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ! (ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ) petition to ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΟΠΥΥ was written by Emil Karavanakis and is in the category Children's Rights at GoPetition.