#Politics
Target:
Landbouwcommissie van het Europees Parlement
Region:
Europe
Website:
sites.google.com

De ‘Belgische Beenhouwersbond', Foodconsult Plus en het 'Algemeen Boerensyndicaat' (ABS) vragen je vriendelijk de petitie te ondertekenen i.v.m.
‘RESERVEER TRADITIONELE VLEESSPECIFIEKE BENAMINGEN ALLEEN VOOR VLEESPRODUCTEN’.
Er ligt een Europees wetsvoorstel op tafel ter bescherming van vleesproducten zodat vegetarische producten NIET naar vlees genoemd kunnen worden.

Dit is geen petitie tegen veganistisch / vegetarisch voedsel, maar tegen het misleidende idee dat veganistische producten, de traditionele producten nutritioneel kan vervangen en zelfs gezonder en milieuvriendelijker kan zijn. Dit is niet noodzakelijkerwijs het geval.
“In de toekomst zullen benamingen zoals vieggieburger, veggiesteak, … zo goed als zeker verdwijnen. De landbouwcommissie van het Europees Parlement wil niet dat vegetarisch “vlees” nog onder de naam “burger” of “steak” in de winkel ligt. De verwijzing naar een vorm mag wel, (bv. rollade) maar een verwijzing naar een spierstuk of een diersoort kan evenwel niet. Wat volgens de organisaties bv. niet kan, is vegetarische ham, veganistische kipstukjes, vegetarisch spek, …Een ruime meerderheid stemde voor het verbod. Iets waar de organisatie ook jaren voor pleiten.
“De vegan lobby heeft allerlei initiatieven genomen om dit wetsvoorstel te kelderen, onder meer door petities. Voor alle duidelijkheid: dit is geen petitie tegen vegetarische producten. Dit is enkel een petitie ter bescherming van de authentieke vleesproducten”
Duidelijker voor de consument
De consument moet zijn keuze kunnen baseren op betrouwbare informatie. De naam moet de productkenmerken weerspiegelen. Om eerlijke concurrentie en transparantie voor de consument te waarborgen, moet worden vermeden dat voor producten uit verschillende categorieën levensmiddelen dezelfde benamingen worden gebruikt.
Wij, ondergetekenden, steunen het voorstel van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement (amendement nr. 41 op 1 april) dat oproept tot een verbod op de benamingen van plantaardige voedingsmiddelen die verwijzen naar vlees of zuivelproducten.

Mogen wij vragen u vriendelijk de petitie te ondertekenen i.v.m.
‘RESERVEER TRADITIONELE VLEESSPECIFIEKE BENAMINGEN ALLEEN VOOR VLEESPRODUCTEN’.
De ‘Belgische Beenhouwersbond', Foodconsult Plus en het 'Algemeen Boerensyndicaat' (ABS), ondergetekenden, steunen het voorstel van de Landbouwcommissie van het Europees Parlement (amendement nr. 41 op 1 april) dat oproept tot een verbod op de benamingen van plantaardige voedingsmiddelen die verwijzen naar vlees of zuivelproducten.
Bedankt.

GoPetition respects your privacy.

The Reserveer traditionele vleesspecifieke benamingen alleen voor vleesproducten petition to Landbouwcommissie van het Europees Parlement was written by Bertrand Ginste and is in the category Politics at GoPetition.