#Civil Rights
Target:
Operations manager, Whitbread (Premier Inn)
Region:
Wales

Premier Inn's owners Whitbread are refusing to put up bilingual signs in their new hotel in Wrecsam, although they did so in Caernarfon and other Welsh hotels. We wish to remind them politely that Wrecsam is part of Wales and request bilingual signage when they open in October.

Mae rheolwyr Premier Inn yn gwrthod rhoi arwyddion dwyieithog yn eu gwesty newydd yn Wercsam, er eu bod yn gwneud yng Nghaernarfon a'u gwestai Cymreig eraill. Hoffwn eu atgoffa fod Wrecsam yn rhan o Gymru a gofyn am arwyddion dwyieithog pan fydden nhw'n agor fis Hydref.

Premier Inn's owners Whitbread are refusing to put up bilingual signs in their new hotel in Wrecsam, although they did so in Caernarfon and other Welsh hotels. We wish to remind them politely that Wrecsam is part of Wales and request bilingual signage when they open in October.

Mae rheolwyr Premier Inn yn gwrthod rhoi arwyddion dwyieithog yn eu gwesty newydd yn Wercsam, er eu bod yn gwneud yng Nghaernarfon a'u gwestai Cymreig eraill. Hoffwn eu atgoffa fod Wrecsam yn rhan o Gymru a gofyn am arwyddion dwyieithog pan fydden nhw'n agor fis Hydref.

GoPetition respects your privacy.

The Premier Inn, Wrecsam - arwyddion dwyieithog / bilingual signs petition to Operations manager, Whitbread (Premier Inn) was written by Marc Jones and is in the category Civil Rights at GoPetition.