#Health
Target:
Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Region:
Poland

"I am confident that this could be a revolution for the research and diagnosis of multiple sclerosis ”— dr Paolo Zamboni.

Eksperymentalny zabieg operacyjny, jaki dr Zamboni przeprowadził na swojej żonie, a następnie na ponad stu chorych na SM daje nadzieję że SM, na który choruje 2.5 miliona ludzi na swiecie, przestanie być chorobą nieuleczalną, a co nie mniej ważne, będzie można mu zapobiegać.

SM I PROCEDURA ZAMBONIEGO
Badania przeprowadzone we Włoszech przez lekarza, prof. Paolo Zamboniego rzuciły nowe światło na tę koszmarną chorobę. Przez dziesięciolecia wierzono że SM jest chorobą autoimmunologiczną, ale prof. Zamboni wykazał że w rzeczywistości jest to choroba naczyniowa. Przebadano ponad 500 chorych na SM i u wszystkich stwierdzono deformacje (większą lub mniejszą niedrożność) w ich żyłach szyjnych. Nikt z grupy kontrolnej nie miał takich deformacji.
Lekarze we Włoszech, w USA i w Polsce wykonali zabiegi operacyjne na dziesiątkach pacjentów chorych na SM, w czasie których udrożnili żyły szyjne za pomocą angioplastyki balonowej lub poprzez wszczepienie stentu, umożliwiając swobodny odpływ krwi z mózgu. Ci, którzy zostali poddani takiemu zabiegowi informują o znacznej, w niektórych przypadkach wręcz niewiarygodnej poprawie ich stanu zdrowia.

DOMAGAMY SIĘ, ABY RZĄD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NIEZWŁOCZNIE URUCHOMIŁ SZEROKI PROGRAM BADAWCZY, W CELU DOKONANIA OBIEKTYWNEJ I RZETELNEJ OCENY SKUTECZNOŚCI TEJ NOWEJ METODY, A NASTĘPNIE - JEŻELI TA METODA OKAŻE SIĘ NAPRAWDĘ SKUTECZNA - DOPROWADZIŁ DO SZYBKIEGO JEJ UZNANIA. LICZY SIĘ CZAS, GDYŻ LICZBA CHORYCH NA SM JEST BARDZO DUŻA I STALE ROŚNIE.

Podpisz proszę tę petycję, zwłaszcza gdy w jakiś sposób zetknąłeś się już z tą straszną chorobą.

GoPetition respects your privacy.

The Poprzyj Procedurę Zamboniego petition to Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej was written by Zygmunt and is in the category Health at GoPetition.

Petition Tags

sm CCSVI Zamboni