#Human Rights
Target:
Prezydent RP Lech Kaczyński
Region:
Poland

List otwarty Polskich Emigrantów z Wielkiej Brytanii i Irlandii do Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie wystąpienia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Do Janusza Kochanowskiego

Rzecznika Praw Obywatelskich

Szanowny Panie

My, Polki i Polacy, pracujący w Wielkiej Brytanii i Irlandii, zwracamy się prośbą o pomoc w ochronie naszych praw obywatelskich, naruszonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas konferencji prasowej w Londynie, dnia 7.11.06. Prezydent Lech Kaczyński wypowiedział następujące, mocno uderzające w naszą godność osobistą słowa:

“Wierzę, że jest pewna liczba ludzi, nie tylko z Polski, lecz z innych krajów Unii Europejskiej, którzy są w sposób naturalny nieporadni, nieudaczni, (helpless, feckless) ale w poszukiwaniu lepszego życia wyjeżdżają za granicę i obecnie Zjednoczone Królestwo jest krajem ich wyboru. Polska nie uchyla się od odpowiedzialności za swoich obywateli.”
oraz:
“Wiemy, że są tacy, którym udało się w Zjednoczonym Królestwie, którzy mają pracę i dobrze im się wiedzie, szczególnie biorąc pod uwagę różnice między wynagrodzeniem w Zjednoczonym Królestwie i w Polsce. Ale ci ludzie są w Polsce zarejestrowani jako bezrobotni, a wiec żyją w fikcji, podwyższając statystykę bezrobocia w Polsce.”

(wypowiedź ta, podana przez Daily Mail odbiła się również niekorzystnym dla nas, Polaków, echem w innych czołowych gazetach brytyjskich, jak The Times czy The Guardian):

Powyższe wypowiedzi, padające z ust najwyższego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej, pozostają w rażącej sprzeczności z artykułem 30. Konstytucji, stanowiącym iż: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”

a także artykułem 47. w myśl którego “Każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.”
Przytłaczająca większość Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i Irlandii to wykwalifikowani i wysoko cenieni pracownicy, z powodzeniem konkurujący na tutejszym rynku pracy. Nie zgadzamy się na określanie nas mianem nieudaczników - jest to obraźliwe i niezgodne z prawdą oraz przyczynia się do tworzenia negatywnego wizerunku Polaków za granicą. Protestujemy tez przeciwko bezpodstawnym zarzutom zwiększania statystyki bezrobocia w Polsce. Stawiają one setki tysięcy uczciwie i ciężko pracujących ludzi (dodatkowo wspierających gospodarkę Polski poprzez przesyłanie części zarobków bliskim w Kraju) w randze oszustów.

Czy słowa takie przystoją Prezydentowi, którego konstytucyjnym obowiązkiem jest stanie na straży praw i interesów obywateli?

Piszemy ten list w nadziei, że istnieją jeszcze w Polsce instytucje, które staną po stronie prawa i sprawiedliwości (tych pisanych małymi literami).

Prosimy o doręczenie niniejszego listu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Lechowi Kaczyńskiemu od którego oczekujemy odpowiedzi i cofnięcia nieprawdziwych i krzywdzących słów.

GoPetition respects your privacy.

The Polscy Emigranci do Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego petition to Prezydent RP Lech Kaczyński was written by Uczciwi emigranci and is in the category Human Rights at GoPetition.