#Local Government
Target:
bh. plenum
Region:
GLOBAL

***English below***

Vlasti u Bosni i Hercegovini su još jednom pokazale da se njihovom neradu i bahatosti ne nazire kraj. Svoju lažnu moć manifestiraju tako što guše slobodu govora i okupljanja korištenjem represivnih metoda, nedovoljnim zalaganjem kada je u pitanju obezbejđivanje adekvatnog prostora za okupljanja, nedovoljnom spremnosti na dijalog i rad na ispunjenju zahtjeva koji imaju za cilj stvaranje društva utemeljenog na socijalnoj pravdi. Visoka stopa nezapolenosti, visok nivo korupcije, nefunkcionalan i preobiman državni aparat, nedovoljna izdvajanja za socijalno ugrožene kategorije stanvoništva, nepoštivanje individualnih i grupnih prava... samo su neki od razloga da svojim potpisom podržite proteste i plenume u BiH i na taj način jasno date do znanja da ste na pravoj strani!

***

The authorities in Bosnia and Herzegovina have shown once again that their inaction and arrogance do not recognize the fear of those whom they oppress 20 years. Its false power is manifested through suffocation of freedom of speech, assembly and association, by using repressive methods, as well as inadequate and insufficient commitment when it comes to securing adequate space for gathering. Moreover, they have shown lack of willingness for dialogue and work towards meeting the requirements that aim to create a society based on social justice. Extremely high unemployment rate, high level of corruption, dysfunctional and too extensive state apparatus, insufficient social allowances for vulnerable and marginalized communities, disregard of individual and group rights ... are just some of the reasons why you (need to) sign this petition, through which you raise your voice, to support protests and Plenary sessions in BiH and thus clearly acknowledge that you are on the right side!

***English below***

Mi, potpisnice i potpisnici ove peticije zahtijevamo od aktuelnih bh vlasti (na svim nivoima) da konačno poslušaju ono što im imaju za reći građanke i građani. Zahtijevamo da se prestanu koristiti represivnim metodama, da poštuju slobodu govora, okupljanja i izražavanja mišljenja. Posebno im skrećemo pažnju na dvadesetogodišnju sistematsku pljačku i nerad, što daje ljudima koji su ih doveli na vlast, dovoljan legitimitet, da ih s nje i skinu.

***

We, the undersigned, demand from current BiH government (at all levels) to finally hear its citizens. We demand from you to stop using repressive methods, to respect freedom of speech, assembly and association, and expression of opinion. In particular, we draw attention to more than 20 years of inaction and looting, which gives us (the citizens) quite sufficient legitimacy, since we are the ones who brought you to power, and we are the ones who shall dethrone you.

GoPetition respects your privacy.

The Podržimo plenume i proteste u BiH petition to bh. plenum was written by Plenum građana i građanki Sarajeva and is in the category Local Government at GoPetition.