#Education
Target:
sedanji in bivši študentje Pravne fakultete UL
Region:
Slovenia

Na Pravni fakulteti UL je bil za študente v četrtem letniku že dolga leta na voljo izbirni predmet »Sodna psihologija«, katerega nosilec je prof. dr. Katja Šugman Stubbs, ki je poleg pravnice tudi diplomirana psihologinja.

Zaradi sprememb pri bolonjski reformi in zmanjšanja sredstev za izbirne predmete sedaj obstaja možnost ukinitve predmeta. Ker je preventiva boljša kot kurativa, vabimo vse študente (ki ste se udeležili teh predavanj / ki bi se radi udeležili predavanja / ki nasploh podpirate predmet), da izkažete svojo podporo s podpisom spodnjega predloga.

Predmet je med študenti eden izmed bolj priljubljenih izbirnih predmetov, predavanja so nadpovprečno obiskana in vsak izmed udeleženih ima o izvedbi, vsebini, uporabnosti in odnosu »študent – profesor« le pozitivne vtise. S podpisom se boste zavzeli za ohranitev izbirnega predmeta, ki bi se po novem imenoval »Pravo in psihologija«. Gre za nadgradnjo predmeta »Sodna psihologija«, ki bi poleg že ustaljenega repertoarja (kot je razvojna psihologija, emocije, poslušnost avtoriteti itd.) vseboval več pozitivnopravnih vsebin, usmerjenih v interdisciplinarno povezovanje prava s psihologijo. Znanja, pridobljena pri predmetu, bodo v pomoč pri vsakdanjem pravniškem delu in spodbujajo razvoj čustveno inteligentenga in odgovornega pravnika v družbi.

»S podpisom izkazujem podporo predlogu Društva HOPe, ki se zavzema za ohranitev predmeta »Pravo in Psihologija« kot izbirnega predmeta na Pravni fakulteti UL.«

GoPetition respects your privacy.

The Podpora predmetu Pravo in Psihologija petition to sedanji in bivši študentje Pravne fakultete UL was written by Društvo HOPe and is in the category Education at GoPetition.