#Law & Order
Target:
Vlada Republike Hrvatske
Region:
Croatia

Ustav Republike Hrvatske podupire zahtjev peticije člancima 40 i 41., koji glase:
Članak 40.
Jamči se sloboda savjesti i vjeroispovijedi i slobodno javno očitovanje vjere ili drugog uvjerenja.
Članak 41.
Sve vjerske zajednice jednake su pred zakonom i odvojene od države.

Vjerske zajednice slobodne su, u skladu sa zakonom, javno obavljati vjerske obrede, osnivati škole, učilišta, druge zavode, socijalne i dobrotvorne ustanove te upravljati njima, a u svojoj djelatnosti uživaju zaštitu i pomoć države.

Ovom se peticijom traži poštivanje Ustava uklanjanjem vjerskih simbola iz državnih institucija.

Potpišite peticiju i recite da sekularizaciji Hrvatske zajamčene Ustavom.

GoPetition respects your privacy.

The Peticija za uklanjanje vjerskih simbola iz državnih institucija Republike Hrvatske petition to Vlada Republike Hrvatske was written by Sonja Krivokapić and is in the category Law & Order at GoPetition.