#Local Government
Target:
Neformalna lokalna grupa
Region:
Serbia
Website:
www.besplatnapravnapomoc.rs

Tražimo od vlasti Republike Srbije, AP Vojvodine, Grada Subotice i svih nadležnih organa uključujući MUP, bezbednosne, sudske i komunalne organe da u Gradu Subotici jasno razdvoje turiste sa jedne strane, te migrante i azilante sa druge strane.

Subotičani sa radošću dočekuje turiste i putnike. Što se tiče migranata i azilanata, ukoliko oni ulaze u zemlju na nezakonit način, ako nemaju lične dokumente niti prijavljeno boravište, ako odbijaju smeštaj u Centrima za azil i drugim institucijama, ako nisu voljni da poštuju zakone Republike Srbije, i pripremaju se da korišćenjem usluga kriminalnih grupa počine određena krivična dela - onda na njih ne možemo da gledamo na isti način kao na turiste niti da se radujemo njihovom dolasku. Iako suosećamo sa ljudima koje je patnja naterala na dug i opasan put, ali u prvom redu očekujemo od tih lica da poštuju zakone države u kojoj borave.

Očekujemo od organa vlasti da sve strane državljane koji nisu turisti niti legalni putnici zadrže u Centrima za azil, Prihvatnim centrima za migrante i Prihvatilištima za strance i da samo u krajnjoj nuždi donose odluku o odobravanju njihovog boravka van azila. To se u prvom redu odnosi na zdrave mlade besposlene muškarce kojima je verovatno dosadno.

Zahtevamo od svih nadležnih organa da svim strancima koji nisu turisti niti legalni putnici, dakle migrantima i tražiocima azila uskrate pravo slobodnog kretanja, u skladu sa međunarodnim normama i domaćim zakonima.

GoPetition respects your privacy.

The Peticija meštana Subotice prema migrantima i azilantima petition to Neformalna lokalna grupa was written by Neformalna grupa and is in the category Local Government at GoPetition.

Petition Tags

migrants