#Civil Rights
Target:
governments
Region:
GLOBAL

Chceme, aby byla naše země v neutrální pozici a neměla závazky vůči spojencům ze Severoatlantické Aliance.
Nechceme se podílet na válce, kterou vedou cizí země a nesouhlasíme s agresivní politikou, kterou tyto země prosazují.
Nechceme být členy jakékoli organizace podezřelé z válečných zločinů.

Rovněž odmítáme členství v EU, které se ukazuje být přítěží České Republiky.
Nechceme být v unii, která zadlužuje svojí politikou jednotlivé členské státy a útočí na jejich suverenitu násilným zaváděním předpisů.

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním platných v České republice

My občané ČR požadujeme vystoupení z NATO a EU po všech odpovídajících orgánech činných v ČR a EU.

Vyzýváme všechny příslušné orgány k zahájení jednání o ukončení členství v těchto institucích.

To, že si členství v NATO a EU nepřejeme, stvrzujeme svými podpisy níže.

GoPetition respects your privacy.

The Petice za vystoupení z NATO a EU petition to governments was written by Radek Celechovsky and is in the category Civil Rights at GoPetition.