#Human Rights
Target:
LEAKAGE of PERSONAL INFORMATION
Region:
United States of America

Paltalk.com
Church Street Station
P.O. Box 3454
New York, NY 10008

December 30, 2009

PALTALK PETITION: LEAKAGE of PERSONAL INFORMATION

Dear Paltalk Management,

We, the undersigned chatters of Paltalk, are sending you this petition concerning the leakage of personal information of one of our chatter by Paltalk. We believe this to be a violation of our privacies and we demand an immediate investigation into this matter.

On December-2009, in a chat room with the name of Giang Ho VN Toan Cau Chong CS (Room number:11764. Owner: Nhac PhOng Tra. Category: Asia, Pacific, Oceania. Subcategory: Vietnam), a chatter and co-owner of this room by the nickname of “DaiTuong_NhacPhi“ (or LyManhTien) had said and posted text chats in his room that one of Paltalk administrator had given him personal information of one of our Vietnamese chatter with the nick of “ namsonnguyen”. DaiTuong_NhacPhi said that he was able to gather personal information on namsonnguyen because he is preferred customer of Paltalk while pretending to buy namsonguyen a gift.

We have audio and text chat evidence to the alleged violation; however, we are not convinced that Paltalk had blatantly violated our privacies by providing DaiTuong_NhacPhi with the IP or any personal information of any particular chatter. This is why we request an investigation into this matter and a meeting with Paltalk management to clear up the alleged incident.

As you very well know, there are still governments in some countries such as China and Vietnam that are actively censoring and banning internet users from coming on to Paltalk and other sites with political forums. Such acts as informing an IP address of users can lead to the arrest and jail of political activists and dissidents. Many of our chatters are from Vietnam and we are deeply concerned that any personal information of any chatters being leaked will deter them from using Paltalk.

We respectfully await your prompt resolution.

Sincerely,

PS :
1) http://www.mediafire.com/?ywzjzulhznm (Text chat evidence to the alleged violation)
2)http://www.mediafire.com/?2wjzwzgn1hr (Picture of this room)
3) Audio

____________________________________________

Đơn gởi Paltalk : Về việc tiết lộ thông tin cá nhân

Kính thưa Ông Giám Đốc Paltalk,

Chúng tôi ký tên dưới đây, những người khách của Paltalk, kính gởi đến Ông, thỉnh nguyện thư liên quan đến việc thông tin cá nhân của một người sinh hoạt trên Paltalk bị tiết lộ. Chúng tôi tin rằng, đây là hành vi vi phạm vào quyền bảo mật thông tin cá nhân của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu Ông, cho mở cuộc điều tra về sự việc nghiêm trọng này.

Vào tháng 12/2009, trong diễn đàn Paltalk có tên « Giang Ho VN Toan Cau Chong CS » (Phòng số: 11.764, Chủ diễn đàn : Nhạc Phòng Trà, thuộc nhóm : Châu Á, Thái Bình Dương, Châu Đại Dương, Việt Nam), một người điều hành của diễn đàn có bí danh là "DaiTuong_NhacPhi" (hay LyManhTien), đã loan tin trên diễn đàn này rằng : người super-admin của Paltalk đã cung cấp cho "DaiTuong_NhacPhi" thông tin cá nhân của 1 người có bí danh "namsonnguyen" trên Paltalk. Người này còn cho biết rằng : sở dĩ người super-admin Paltalk cung cấp tất cả thông tin cá nhân của "namsonnguyen", là vì anh ta là khách quí của Paltalk, khi anh ta giả vờ mua tặng cho "namsonnguyen" một nick màu.

Chúng tôi có âm thanh và văn bản cuộc trò chuyện đầy đủ, để làm bằng chứng về việc tiết lộ thông tin cá nhân, tuy nhiên, chúng tôi không tin rằng Paltalk đã cung cấp cho "DaiTuong_NhacPhi" : IP hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào của bất kỳ ai trên Paltalk. Đây là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu Paltalk mở một điều tra về vấn đề này và cho chúng tôi một cuộc gặp gở với ban quản lý Paltalk để làm sáng tỏ các vụ việc này.

Chắc hẳn Ông Giám Đốc cũng biết rằng hiện nay còn nhiều quốc gia độc tài trên thế giới như Trung Cộng và Việt Nam, nghiêm cấm người ta truy cập vào Paltalk, vào các trang websites hay các diễn đàn chính trị. Như vậy, việc tiết lộ một địa chỉ IP của người sử dụng có thể dẫn đến việc bắt giữ và tống giam các nhà hoạt động chính trị và bất đồng chính kiến. Nhiều chatters của chúng tôi từ Việt Nam và tất cả chúng tôi đang quan tâm sâu sắc sự việc nghiêm trọng này, tiết lộ thông tin cá nhân sẽ ngăn cản họ sử dụng Paltalk.

Chúng tôi trân trọng chờ sự giải quyết nhanh chóng của Ông Giám Đốc.

Trân trọng kính chào Ông Giám Đốc.

PS :
1) http://www.mediafire.com/?ywzjzulhznm (Text chat evidence to the alleged violation)
2)http://www.mediafire.com/?2wjzwzgn1hr (Picture of this room)
3) Audio

GoPetition respects your privacy.

The Paltalk Petition: Review Leakage of Personal Information petition to LEAKAGE of PERSONAL INFORMATION was written by LE and is in the category Human Rights at GoPetition.