#Local Government
Target:
Općinsko Vijeće Tuzla
Region:
Bosnia and Herzegovina

Dana 28. januara 2010. god., Općinsko Vijeće Tuzla donijelo je odluku o poskupljenju usluga JP "Vodovod i kanalizacija" za 20 %. U lošim ekonomskim uvjetima, općoj ekonomskoj krizi i oskudici, Općinsko Vijeće ne pokazuje senzibilnost za ovakve činjenice, nego, ne razmatrajući socijalni status većine građana Tuzle, niti prethodno ne preispitujući realne razloge koji su doveli do enormno lošeg poslovanja JP "Vodovod i kanalizacija", obuhvaćajući tu i rad menadžmenta i Upravnog odbora JP "Vodovod i kanalizacija", većinom glasova vijećnika donosi ovakvu odluku.

Na ovaj način se netransparentno i neopravdano nameće još veći teret na već isuviše opterećen budžet građana, koji će biti prisiljeni plaćati još više cijene za vodu koju realno nisu utrošili, a samo sa jednim razlogom : da bi se već nelikvidno javno poduzeće "Vodovod i kanalizacija" održalo u tako bolesnom ekonomskom stanju. No, ovakav razvoj situacije se ne bi dogodio da je Općinsko Vijeće Tuzla donijelo odluku koja je u interesu građana Tuzle - postupalo u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača BiH, te donijelo odluku da se temeljem tog Zakona omogući ugradnja vodomjera u individualne stambene jedinice i objekte, uzevši u obzir i činjenicu da su ostali gradovi u BiH, poput grada Sarajeva recimo, već davno pristupili ugradnji individualnih vodomjera, u skladu sa pomenutim Zakonom ( za više informacija vidjeti link : http://www.viksa.ba/o_nama/vodomjeri.html )

Zbog toga zahtijevamo...

- da se u najkraćem mogućem periodu Općinsko vijeće sastane, održi tematsku sjednicu, te na temelju Čl.7 st. 4, Čl. 35. st 1. i st. 2 , i Čl. 38 "Zakona o zaštiti potrošača u BiH" uskladi svoje akte, to jeste, donese odluku čije će pravno djelovanje biti takvo, da će se građanima - korisnicima usluga JP "Vodovod i kanalizacija" omogućiti ugradnja vodomjera u sve individualne stambene jedinice i objekte, i na taj način omogućiti korisnicima usluga JP "Vodovod i kanalizacija" korištenje i plaćanje usluga navedenog poduzeća u skladu sa gore pomenutim Zakonom.

(Zamoljavamo potpisnike da se potpisuju ISTINITIM I PUNIM IMENOM I PREZIMENOM, kako bi se potvrdila vjerodostojnost peticije.)

GoPetition respects your privacy.

The Općinsko Vijeće Tuzla mora donijeti odluku o ugradnji vodomjera u skladu sa zakonom petition to Općinsko Vijeće Tuzla was written by petitionadmin and is in the category Local Government at GoPetition.