#City & Town Planning
Target:
Vilniaus miesto savivaldybės taryba
Region:
Lithuania

Lietuvos lenkų rinkimų akcija skelbia sieksianti gauti Vilniaus savivaldybės finansavimą dar vienai bažnyčiai Vilniuje statyti.

Mes, pasirašiusieji šią peticiją, kviečiame Vilniaus miesto tarybą, merą ir administraciją nepritarti Lietuvos lenkų rinkimų akcijos skelbiamiems siekiams už vilniečių pinigus statyti dar vieną krikščionišką šventyklą Vilniuje.

Būdami įvairių religinių bei filosofinių įsitikinimų ir gerbdami žmonių religijos laisvę manome, jog šiuo laikotarpiu yra netikslinga ir neracionalu leisti savivaldybės lėšas ne pirmo būtinumo investiciniams projektams. Atsižvelgiant į didelį Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto deficitą, akivaizdu, kad šiuo metu yra svarbesnių dalykų, kuriems ir turėtų būti teikiamas prioritetas, kaip antai ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrimas ir renovavimas, viešojo transporto sistemos tobulinimas, kelių būklės gerinimas, skolų verslui grąžinimas ir kita.

Nemanome, kad papildomų maldos namų pastatymas atitinka šiandieninius ir ateities vilniečių poreikius.

GoPetition respects your privacy.

The NE vilniečių pinigų švaistymui dar vienos bažnyčios statybai petition to Vilniaus miesto savivaldybės taryba was written by Raimondas and is in the category City & Town Planning at GoPetition.