#Human Rights
Target:
magyar országgyűlés képviselői
Region:
Hungary
Website:
patent.org.hu

Aggodalmunkat fejezzük ki a kormánypártok szándékával kapcsolatban, miszerint is alkotmányba kívánják foglalni a magzati élet védelmét.

Amennyiben az új alkotmány védeni rendeli az életet annak fogantatásától kezdve, bármely állampolgár az Alkotmánybírósághoz fordulhat, hogy az állapítsa meg az abortusz jelenleg érvényes szabályozásának alkotmányellenességét.

Ezt következően az Alkotmánybíróság arra fogja utasítani a kormányt, hogy szigorítsa az abortusz szabályozását Magyarországon.

Azonban a művi terhességmegszakítás szabályainak szigorítása, mint azt nemzetközi és hazai tapasztalatok is mutatják, nem jelent megoldást sem a népességfogyással kapcsolatos problémákra, sem az abortuszok tényleges számának csökkentésére. Sőt, ellentétes hatású folyamatokat generál: az abortuszok illegalitásba szorítása növeli az illegális abortuszok számát, és az abortuszturizmus fellendülését idézi elő.

Hangsúlyozzuk – amivel mindannyian tisztában is vagyunk –, hogy egyetlen nő sem akar
szándékosan abortuszt: az abortusz leküzdéséhez a nem kívánt terhességek elkerülése vezet.

Véleményünk szerint az abortuszok számának tényleges csökkenése megelőző és felvilágosító munkával érhető el, illetve a korszerű fogamzásszabályozás támogatásával.

Felkérjük a jogalkotókat, hogy az új alkotmány szövegében ne szerepeljen olyan
megfogalmazás, mely az életet a fogantatástól rendeli védeni. A kormánypártok által emlegetett
szimbolikus magzati életvédelem alaptörvénybe emelése ugyanis nagy valószínűséggel az abortusz
igénybe vételének szigorításához vezet.

Több évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalatok mutatják, hogy a szigorítás nem jelent megoldást a
népességfogyásra. A művi terhességmegszakítás szabályainak szigorítása, a hozzáférés korlátozása
az illegális abortuszok számának növekedését és az abortuszturizmus fellendülését okozza, azonban
nem járul lényegesen hozzá az abortuszok tényleges számának csökkentéséhez, valamint nem oldja
meg a népesedési problémákat sem.

Úgy gondoljuk, hogy az anya és a magzat védelmét nem az abortusz illegalitásba szorítása, hanem a
korszerű fogamzásszabályozás elvi és gyakorlati támogatása, a férfiak és nők felelős szexuális
viselkedési kultúrájának megteremtése szolgálja.

Fentiek értelmében kérjük az alkotmányozásban részt vevő képviselőket, hogy amennyiben szándékuk
valóban nem az abortusz szigorítás, úgy az elfogadásra kerülő alaptörvény ne tartalmazza a magzati élet védelmére vonatkozó mondatot.

GoPetition respects your privacy.

The Ne vezethessen abortuszszigorításhoz az új alkotmány! petition to magyar országgyűlés képviselői was written by Patent Egyesület and is in the category Human Rights at GoPetition.