#Children's Rights
Target:
Nanay at Tatay niya
Region:
Philippines
Website:
www.instagram.com

Si Natalie ay isang napakabuting mag-aaral ng The Raya School. Siya ay isang magaling na mananayaw ngunit marapat lamang na maranasan rin niya ang mga nararanasan ng mga ordinaryong bata na hindi napipigilan ng pagmamahal niya sa sining ng pagsasayaw. Pirmahan ang petisyong ito para ating mabigyang karapatan si Natalie Caitlin Umbalin na hindi na umalis ng eskwelahan.

Para sa karapatan ni Natalie Caitlin Umbalin, karapatan ng mga bata sa Filipinas, at sa buong mundo.

GoPetition respects your privacy.

The Natalie, ibalik sa Raya, 2018 petition to Nanay at Tatay niya was written by Bryce Sanchez and is in the category Children's Rights at GoPetition.