#Human Rights
Target:
Javnosti
Region:
Slovenia

Komentar z naslovom »Jankovića sta dvignila umetno ustvarjen strah in slovenska radodarnost z državljanstvi«, ki je bil objavljen na spletni strani Slovenske demokratske stranke, vsebuje sovražni govor in deluje proti načelom demokracije, saj avtor v komentarju kategorizira državljane v prvorazredne ter v drugorazredne t.i. "nove državljane". "Novi državljani" s(m)o v komentarju opisani kot nesposobni političnega mišljenja, saj smo po avtorjevem "logičnem" zaključku, kar vsi dali glas Listi Zorana Jankovića. Z javnim pismom hočemo izraziti ogorčenje nad dejstvom, da se v javnosti odpira prostor za rasističen diskurz.

Mi nismo »novi državljani«, mi smo slovenski državljani!

Državljani in državljanke Republike Slovenije, ki smo pripadniki in pripadnice etno-kulturnih manjšin, odločno protestiramo proti komentarju, objavljenem na spletni strani Slovenske demokratske stranke, naslovljenem »Jankovića sta dvignila umetno ustvarjen strah in slovenska radodarnost z državljanstvi«.

Menimo, da je označevanje sodržavljanov in sodržavljank z oznako »novi državljani« nevredno politične stranke, ki se v imenu označuje za demokratsko, saj demokracija pomeni vladavino ljudstva ne glede na etnično, kulturno, jezikovno, versko ali kakršnokoli drugo pripadnost. Prav tako obsojamo rasistične izjave in trditve o nas državljanih in državljankah, ki imamo korenine iz drugih republik nekdanje Jugoslavije. Ogorčeni smo nad žaljivim in podcenjujočim odnosom avtorja, ki nam - skozi skrajno poenostavljeno in sfabricirano razlago volilnega uspeha Zorana Jankovića - odreka vsakršno zmožnost aktivnega državljanskega delovanja in svobodne participacije v demokratičnih procesih. Tako avtor s sklicevanjem na navidez nevtralni matematični izračun in univerzalno človeško sposobnost logičnega sklepanja pravzaprav trdi, da s(m)o vsi »novi državljani«, kot nas sam imenuje, volili izključno Zorana Jankovića oziroma njegovo stranko Pozitivna Slovenija. »Logični« zaključek je, kakopak, da znotraj manjšinskih etničnih, kulturnih in verskih skupnosti vlada enoumje in da le-te ne premorejo politične pluralnosti, značilne za odprto in demokratično družbo, in to navkljub dejstvu, da je precejšnje število pripadnikov in pripadnic teh manjšin kandidiralo na volitvah za Državni zbor tudi na listah drugih političnih strank.

Kot državljani in državljanke Republike Slovenije smo tudi dolžni javno spregovoriti in s tem prekiniti začarani krog delitev na »nas« in »njih«, produciranja strahu in nezaupanja ter iskanja primernega grešnega kozla. Zato pozivamo vse sodržavljane in sodržavljanke, da našo skupno prihodnost gradimo v medsebojnem zaupanju, sprejemanju in spoštovanju. Prosimo, da se nam pridružite v prizadevanju za enakost vseh slovenskih državljanov in državljank.

GoPetition respects your privacy.

The Mi nismo "novi drzavljani", mi smo slovenski drzavljani petition to Javnosti was written by Nisa and is in the category Human Rights at GoPetition.