#Gender Rights and Issues
Target:
Asociatia FRONT
Region:
Romania
Website:
www.feminism-romania.ro

Intr-o societate democratica toate persoanele ar trebui sa se bucure de accesul la drepturile si libertatile fundamentale si la sanse egale, si prin urmare, toti indivizii, indiferent de orientare sexuala.

Prin aceasta petitie, Asociatia FRONT sustine si promoveaza egalitatea in drepturi si de tratament a persoanelor LGBTQI si invita toate organizatiile si persoanele carelupta pentru o democratie reala in Romania sa semneze aceasta petitie!

Manifest pentru dreptul la iubire,

Identitatea de gen şi orientarea sexuală continuă să fie utilizate ca forme de justificare a unor grave încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului, persoanele LGBTQI reprezentând un grup vulnerabil fiind supus discriminării, violenţei şi tratamentelor inhumane şi degradante.

Prin urmare, Asociaţia FRONT, ca organizaţie feministă se angajează prin acest manifest în susţinerea şi promovarea activă a drepturilor persoanelor LGBTQI astfel:

1. Prin susţinerea şi promovarea dreptului la non-discriminare şi condamnarea tuturor formelor de încălcare a drepturilor omului pe baza orientării sexuale sau identităţii de gen;

2. Asigurarea accesului non-discriminatoriu la serviciile publice, în special la educaţie şi sănătate;

3. Prin susţinerea legalizării parteneriatelor şi căsătoriilor între persoane de acelaşi sex;

4. Prin susţinerea legalizării adopţiilor de către cuplurile gay;

5. Prin recunoaşterea existenţei unui sistem heteronormativ, opresiv pentru persoanele LBTQI ce limitează capacitatea indivizilor de a se dezvolta în mod liber şi prin promovarea unor modele instituţionale alternative;

6. Prin susţinerea şi promovarea drepturilor femeilor lesbiene şi prin vizibilizarea intereselor acestora în cadrul mişcării feministe;

Principiile enunţate anterior fac parte din categoria drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, ce sunt indivizibile, inalienabile şi universale, şi prin urmare, toţi indivizii au dreptul se se bucure de ele.
În acest sens, Asociaţia FRONT invită toate organizaţiile non-guvernamentale ce susţin principiile drepturilor şi libertăţilor fundamentale, şi în special organizaţiile feministe, să semneze acest manifest în sensul solidarităţii în cadrul unui efort comun împotriva tutror sistemelor de opresiune ce îngrădesc, un drept de bază al tuturor persoanelor, şi anume, dreptul la demnitate umană.

GoPetition respects your privacy.

The Manifest pentru Dreptul la Iubire petition to Asociatia FRONT was written by alecsandra and is in the category Gender Rights and Issues at GoPetition.

Petition Tags

lgbtqi GAYFEST