#Children's Rights
Target:
Myndigheterna
Region:
Sweden

Detta är en sorgsen historia om hur misshandlade kvinnor och deras barn behandlas av myndigheter och rättssystem här i vårat "humana" moderna Sverige. Pixie är två år och har bott i Borås hos sin mamma och sina halvssyskon i hela sitt liv. 2011 anhölls hennes pappa efter att mamman fått utstå en lång period av misshandel från honom vilket även bevittnats av barnen.

Inför rättegången levde mamman under besöksförbud och hot från pappan och gömde sig inför att hon skulle vittna mot pappan. Trots att hon sökte hjälp från familjerätten i Borås så att dottern skulle kunna träffa pappan under skyddade förhållanden så fick hon ingen hjälp från dem. Pappan hämnades och började driva en vårdnadstvist mot mamman där han begärde hela vårdnaden och boendet. Han blev dömd i rätten för misshandel mot mamman och nu i januari 2013 kom även domen i vårdnadstvisten.

Rätten ansåg att mamman var en bra förälder på alla punkter men att hon brutit mot barnets rätt till båda föräldrarna när hon gömde sig med dottern över ett år sedan. Under 2012 har mamman följt vartenda umgängesdom som pappan tilldelats men detta togs heller ej det i åtanke.

Nu ska 2-åriga Pixie vänjas bort från sin mamma och sina syskon ner till varannan helg och hela boendet ska tilldömas den misshandelsdömda pappan. Detta är brott mot barnkonventionen och splittrar syskon och en hel familj.

Detta är barnmisshandel. Hjälp oss nu i stödet med att få Pixie hem till sin familj igen! Tyvärr är detta inte ett helt unikt fall. Det svenska rättsystemet ser mindre och mindre till barns bästa när det kommer till relationer där det förekommit våld. Politikerna måste ändra föräldrabalken och prioritera barns rätt till skydd över barns rätt till båda föräldrar.

Innan detta sker kommer vartenda kvinna som gömmer sig från våldsutövande partners riskera att förlora sina barn! Pixies mamma har själv sagt att om hon visste att hon och barnen skulle bli så här illa behandlade i deras mest sårbara period när de flydde från våldsmannen så hade hon hellre valt att stanna kvar i relationen och aldrig anmält honom.

Media upprörs över mördade kvinnor och kvinnor som inte lämnar våldsamma partners. Systemet måste ändras nu! annars kommer aldrig en enda kvinna i vårat land våga stå upp mot sin förövare! Gå in och sprid denna sida på era vänlistor och skriv på för att Pixie ska få komma hem!

Vi kräver att Pixie ska få komma hem igen!

GoPetition respects your privacy.

The Låt Pixie få komma hem igen! petition to Myndigheterna was written by Kryztof and is in the category Children's Rights at GoPetition.