#Politics
Target:
Chu quyen Viet Nam
Region:
Vietnam
Website:
vi.wikipedia.org

Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ lâu đời. Hai quần đảo này là đất của Tổ quốc Việt Nam, mà một tấc đất của Tổ quốc là một tài sản vô giá của dân tộc ta. Tuy nhiên, các nước xung quanh, đặc biệt là Trung Quốc, luôn luôn cố gắng xâm phạm, lấn chiếm hai quần đảo này và họ đã chiếm quần đảo Hoàng Sa.

Chúng ta phải bảo vệ chủ quyền Việt Nam ở hai quần đảo này bởi vì để mất một tấc đất cũng là có tội lớn với tổ tiên, đất nước.

Chúng tôi, những người kí vào đây cam kết công nhận và bảo vệ chủ quyền đất nước Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa bằng mọi giá, kể cả hi sinh xương màu của mình.

GoPetition respects your privacy.

The Ki ten ung ho chu quyen Viet Nam o Quan dao Hoang Sa, Truong Sa va cam ket bao ve dieu do petition to Chu quyen Viet Nam was written by Tran Duc and is in the category Politics at GoPetition.