#Civil Rights
Target:
Cyngor Sir Dinbych / Denbighshire CC
Region:
Wales

Denbighshire Council want to close care homes in Ruthin and Denbigh to save money. Both Awelon and Dolwen are great homes to elderly people who wish to stay in their communities and have had good inspection reports. There will be growing demand for care for the elderly in the future - let's keep them open.

Mae Cyngor Sir Ddinbych eisiau cau cartrefi gofal yn Rhuthun a Dinbych er mwyn arbed arian. Mae Dolwen ac Awelon yn gartrefi da ar gyfer henoed sydd am aros yn eu cymunedau. Mae'r ddau wedi derbyn adroddiadau da gan arolygwyr. Mi fydd mwy o alw am ofal tebyg i'r henoed yn y dyfodol - gadewch i ni eu cadw ar agor!

We, the undersigned, want to keep Awelon and Dolwen care homes open.

Rydan ni, yr isod, am gadw cartrefi gofal Awelon a Dolwen ar agor.

GoPetition respects your privacy.

The Keep Awelon and Dolwen Open / Cadwch Awelon a Dolwen ar agor petition to Cyngor Sir Dinbych / Denbighshire CC was written by Marc Jones and is in the category Civil Rights at GoPetition.