#City & Town Planning
Target:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlar
Region:
Turkey
Website:
istanbulsos.wordpress.com

İstanbul’un tarihi alanları, Dünya Miras Komitesi’nin, 25 Temmuz – 3 Ağustos 2010 toplantısında, Dünya Mirası Listesi’nden Çıkarılma riski ile karşı karşıya!

2003 yılından bu yana tekrarlanan ve 1 Haziran 2010 tarihli Dünya Miras Komitesi Taslak Karar’ında da yinelenen konularla ilgili gerekli gelişmeler sağlanmazsa 2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş olan İstanbul, 890 Dünya Miras Alanından birisi olma niteliğini kaybecektir.

Haliç Metro Köprüsünün yapımının durdurulması gibi konular İstanbul’un en azından “Tehlikede Olan Dünya Mirası Listesi”nde kalabilmesi için aciliyet teşkil etmektedir. Bunun için yalnızca İstanbullular olarak değil tüm dünya vatandaşları olarak harekete geçmeliyiz. Siz de bu çağrıya kulak verin ve İstanbul’un elimizden daha fazla yitip gitmesini önlemek için imza atın!

İSTANBUL'UN DÜNYA MİRASI ALANLARI TEHLİKE ALTINDA!

İlgili bütün tarafları ve kent yönetimini görevlerini yerine getirmeye çağırıyoruz.

İstanbul’un tarihi alanları, Dünya Miras Komitesi’nin, 25 Temmuz – 3 Ağustos 2010 toplantısında, Dünya Mirası Listesi’nden Çıkarılma riski ile karşı karşıya kalacak.

2003 yılından bu yana tekrarlanan ve 1 Haziran 2010 tarihli Dünya Miras Komitesi Taslak Karar’ında da yinelenen konularla ilgili gerekli gelişmeler sağlanmazsa, yani;

1) Haliç Metro Köprüsü mevcut projesi değiştirilmezse,
2) 5366 sayılı Kanun’un mevcut uygulaması durdurulmazsa,
3) İstanbul Surları restorasyon projeleri ile ilgili bilgi sağlanmazsa,
4) Tarihi Yarımada’ya hergün 75.000 aracın girmesine neden olacak tünel projesi durdurulmazsa,
5) Ahşap yapıların korunaması sağlanmazsa,
6) Alanın değerlerini koruyan bir Yönetim Planı uygulamaya konulmazsa,

2010 yılında Avrupa Kültür Başkenti seçilmiş olan İstanbul, 700 Dünya Miras Alanından birisi olma niteliğini kaybecektir.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, kent yönetiminin açıkça Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ulusal hukuku ve imzalamış olduğu uluslararası anlaşmaları, keyfi uygulamaları ile ihlal ettiği görüşünü paylaşıyoruz. Bu nedenle İstanbul adına geri dönülemez bir noktaya gelinmeden ve koşullar daha da zorlaşmadan, ilgili bütün tarafları ve kamuoyunu bu önerileri desteklemek için harekete geçmeye çağırıyoruz.

GoPetition respects your privacy.

The Istanbul SOS_tr petition to İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlar was written by istanbulsos and is in the category City & Town Planning at GoPetition.