#Health
Target:
Nederland
Region:
Netherlands
Website:
www.pestenisgeweld.punt.nl

Deze Petitie is bedoeld om te laten zien dat veel mensen tegen pesten zijn in Nederland. Wat is pesten is een vraag die velen zich stellen .

Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of fysieke mishandelingen door 1 of meerdere individuen op een persoon die niet in staat is zich zelf te verdedigen .

Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Pesten heeft negatieve gevolgen voor het slachtoffer.

Soms als hij/zij zich verweert kan dit een reden zijn om hem/haar nog harder aan te pakken.

Daardoor kan het slachtoffer ernstige psychische en lichamelijke klachten over houden.

Iets wat zeker niet onderschat moet worden en geen taboe meer mag zijn in Nederland.

Als iedereen weet wat pesten is, zoals omschreven is dan staat het iedereen vrij deze te ondertekenen.

Wel hoop ik dat mensen door het ondertekenen van de petitie bewuster omgaan met het voorkomen van pestgedrag omdat men weet wat de gevolgen van pesten kunnen zijn.

De gevolgen van pesten zijn ernstige psychische en lichamelijk klachten tot soms zelfs het denken aan zelfmoord, wat soms ook nog daadwerkelijk gebeurt!

Het zou ook mooi zijn als je om die reden iemand helpt die gepest wordt.

Scholen en Bedrijven kunnen deze petitie ook ondertekenen, wel wil ik dan aan ze vragen om een actief beleid te voeren tegen pesten.

Een actief beleid houdt in dat pesten bespreekbaar is. In de vorm van voorlichting aan scholieren en werknemers. Dus van top to down voorlichting.

Ook als er wordt gepest bij bedrijven en scholen wordt u gevraagd om het pest-probleem mee te helpen oplossen en het niet als een taboe te zien, maar te zorgen voor een veilige plek waar pesten niet wordt toegestaan en waar er tegen wordt opgetreden.

Iedere ondertekenaar kan bijdragen tot een bewustwording en het bespreekbaar maken van pesten, dat is de doelstelling van deze petitie.

Voor info kijk ook eens op www.myspace.com/harttegenpesten.

Aldaar staan enkele clips staan over pesten wat een initiatief is van hart tegen pesten.

Ook kunt U indien nodig vragen stellen over deze petitie.

Hoop dat de petitie een steun is voor iedereen, die te maken gehad heeft met de gevolgen van pesten of degenen die worden gepest. Met de hoop dat men in Nederland pesten eens hoog op de agenda zet om de epidemie te bestrijden die pesten heet.

Teken daarom de petitie, iedere stem tegen pesten telt en is ook een bewustwording meer. Help mee!

GoPetition respects your privacy.

The Ik ben tegen pesten, heb een hart tegen pesten petition to Nederland was written by Heart against bully and is in the category Health at GoPetition.

Petition Tags

pesten