#Consumer Affairs
Target:
HSBC South West & Wales
Region:
United Kingdom
Website:
www.denbighshirefreepress.co.uk

(This is a bilingual petition - English below)

Mae'r HSBC wedi cyhoeddi y byddan nhw'n cau cangen Corwen, gan gau y pwynt arian parod yn ogystal heb ddim ymgynghoriad efo'r cwsmeriaid. Mae nifer o bobl a busnesau y cylch yn ddibynol ar y banc ar gwasanaeth arian parod. Rhaid oleiaf cadw'r wasanaeth peiriant arian parod.

The HSBC - 'The World's Local Bank' - have announced their intention to close the Corwen branch along with the cashpoint, without any consultation with its customers. Many people and businesses in the area are dependent on the bank and the cashpoint services. They should at the very least keep the cashpoint service.

(This is a bilingual petition - English below)

Rydym yn galw ar HSBC i gadw gwasanaeth arian parod Corwen. Credwn y dylai'r gangen aros ar agor am rai oriau yn ystod yr wythnos. Gofynwn iddyn nhw gynnal trafodaeth efo cwsmeriaid yr ardal er mwyn cyrraedd cyfaddawd ar yr oriau agor.

We call on the HSBC to keep their cashpoint service at Corwen. We believe that the branch should remain open for at least a few hours a week. We call on them to consult with their customers in order to reach a compromise on the opening hours.

GoPetition respects your privacy.

The HSBC Corwen Cashpoint petition to HSBC South West & Wales was written by Mabon ap Gwynfor and is in the category Consumer Affairs at GoPetition.

Petition Tags

hsbc Corwen