#Human Rights
Target:
IRI Judiciary, EU, Amnesty, Ban Ki-Moon
Region:
Iran
Website:
www.facebook.com


جعفر اقدامی بار اول، در تیر ماه سال ۱۳۷۸ به‌دنبال جریانات کوی دانشگاه تهران توسط نیروهای لباس شخصی دستگیر و پس از یک‌ماه بازداشت با تودیع کفالت آزاد شد.
جعفر اقدامی بار دوم، در سال ۱۳۸۰ به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی توسط نیروهای امنیتی دستگیر و سپس به ۶ سال زندان محکوم شد. او حدود ۴ سال از این دوره حبس را در زندان رجائی‌شهر کرج گذراند و در اردی‌بهشت ۱۳۸۶ با پایان دوره محکومیتش آزاد شد.
وی در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۸۷ برای بار سوم و در گورستان خاوران بازداشت شد و مدت ۹ ماه را در سلول‌های انفرادی و بند ۲۰۹ زندان اوین تحت فشارهای شدید روحی سپری کرد. وی به جرم شرکت در مراسم سالگرد اعدامهای دهه ۶۰ در گورستان خاوران و خواندن شعری به یاد قربانیان آن دهه ابتدا به ۵ سال حبس و پس از تجدید نظر خواهی در اقدامی نامتعارف به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
جعفر اقدامی اکنون در زندان بشدت بیمار است، وی از نوعی سندرم عصبی رنج می‌برد که وی را تا مرحله فلج کامل پیش برده است و مسئولین تا کنون کوچک‌ترین اقدامی برای درمان وی صورت نداده‌اند.
جعفر اقدامی اکنون به گناه خواندن شعری بر مزار کشته شدگان دهه ۶۰ در بند است و ما وظیفه خود می‌دانیم که حمایت و پشتیبانی خود را از این جوان آزادیخواه اعلام کنیم. جعفر زندانی است به جرم آزادی خواهی. او نه قاتل است و نه بزهکار و نه سارق. او در زندان است برای دفاع از حقوق بشر و حقوق پایمال شده مردم ایران. پس اینک بر ماست که دست در دست هم به این ظلم و بی‌عدالتی که در حق جعفر شده، اعتراض کنیم و خطاب به خودکامگان جهان بگوییم که با در بند کردن آزادگان نمی‌توانند افکار آن‌ها را در بند کنند.
ما امضاء کنندگان ذیل این نامه جملگی خواستار آزادی کامل جعفر اقدامی و سایر بی‌گناهانی که در زندانهای ایران تحت عنوان زندانی سیاسی نگهداری می‌شوند می‌باشیم

We, the undersigned, call on the Islamic Republic of Iran to release Jafar Eghdami.

GoPetition respects your privacy.

The FREE Jafar Eghdami (Iranian Political Prisoner) petition to IRI Judiciary, EU, Amnesty, Ban Ki-Moon was written by Behrooz Javid Tehrani and is in the category Human Rights at GoPetition.