#Education
Target:
Folketingets politikere og de forskningspolitiske beslutningstagere
Region:
Denmark
Website:
redfriforsk.blogspot.com

[ English version click here ]
Baggrund: Man behøver ikke at have oplevet universiteterne i perioden 1970-1990 for at kunne se, at der er problemer i dag; universiteternes selvstyre er indskrænket med manglende forskningsfrihed, eksterne besluttende flertal og ministeriel detailstyring til følge. Vi er både studerende og ansatte, der protesterer over den virkelighed, vi oplever. Nogle af os har oplevet tiden før 2003 og andre har ikke, men fælles for os er, at vi kræver ændringer nu.

Universitetsloven af 2003 markerede kulminationen på flere års indskrænkning af den akademiske frihed. Før den var de danske universiteter i vidt omfang demokratiske institutioner. De var langt fra perfekte, men professorvældet var afskaffet, og universiteterne havde langt bedre muligheder for at bedrive fri grundforskning i hele samfundets interesse. Før loven af 2003 nød de danske universiteter en international anseelse, som i forhold til deres ret beskedne bevillinger var bemærkelsesværdigt stor. Den nye lov har vist sig at gøre det sværere at fastholde og udvikle dette høje niveau. Man har indført et topstyret managementvælde, som kun minimalt inddrager dem, der bevæger sig på universitetet til daglig. Det interne demokrati er afskaffet, og i stedet dirigeres undervisning og forskning fra ministeriet. Herfra udstikkes der snærende rammer for, hvad kandidaterne skal kunne, og hvilke forskningsområder der skal prioriteres, ud fra en illusorisk forestilling om at kunne forudse, hvilken viden samfundet af i morgen har brug for.

Samfundsnytte reduceres til erhvervsnytte, og forskningspolitik opsluges af industripolitik. Det offentlige universitet bliver ikke set som en institution, der kan sikre, at alle uanset social baggrund kan få adgang til uddannelse, og at den fri forskning, der er en nødvendig betingelse for demokratiet, kan udfolde sig.

Vi ønsker at skabe en modvægt til denne ensidige og samfundsskadelige politik for forskning og højere uddannelse. Ved at underskrive er du med til at gøre det klart, at behovet for en ændret politik ikke er et sekterisk ønske fra nogle få utilfredse, som videnskabsministeren vedblivende hævder, men har bred opbakning blandt danske forskere og studerende.

Gør dine kontakter opmærksom på underskriftindsamlingen! Tak for din støtte,
med venlig hilsen
Sune Auken, Pia Mejdahl Daugbjerg, Claus Emmeche,
Birger Steen Nielsen, Heine Andersen og Tom Fenchel
(eget initiativ, med tak for inspiration fra universitets-NGO'er som: Opponenterne, Forum for Konstruktiv Universitetskritik, facebookgruppen og bloggen Forskningsfrihed?, Studenterrådet, Humanistisk Forum
og Akademisk Forum)

Vi, underskriverne af denne erklæring, opfordrer Folketingets politikere til en ændring af den universitets- og forskningspolitik, vi har oplevet siden universitetsloven af 2003. Det 21. århundredes danske videnssamfund behøver frie universiteter og en demokratisk forsknings- og uddannelsespolitik. Vi kræver:

  • Sikring af adgangen til højere uddannelse uanset økonomisk formåen. Vi kræver derfor en skærpet lov mod brugerbetaling.
  • Indførelse af en styreform på universiteterne, der bygger på principper om selvstyre og akademisk frihed. Dette indebærer en styrelsesordning, der tildeler reel magt over universitetets anliggender til demokratisk valgte organer med repræsentation fra alle grupper af ansatte og studerende.
  • Fuld forskningsfrihed under ansvar for den enkelte forsker såvel som for institutionen som helhed. Friheden skal gælde valg af emner, hypoteser, metoder og publicering.
  • Sikring af de nødvendige ressourcer til at opretholde en forskning, der ikke er afhængig af velvilje fra eksterne fonde, politikere og private virksomheder for at kunne eksistere og udvikle sig.
  • Sikring af forskningsbaseret undervisning og af universiteternes frihed til at udbyde undervisning og uddannelser inden for alle videnskabelige emner.

Det handler ikke kun om at administrere de nuværende love på området bedre. Egentlige lovændringer er nødvendige. Det gælder ikke mindst for det bebudede eftersyn af universitetsloven i 2009 - en evaluering alene gør det ikke.

OBS:
For at dokumentere, at modstanden imod den nuværende universitetslov i vidt omfang kommer fra universitetsverdenen selv, beder vi om, at du i feltet "Kategori" skriver, om du er: Studerende (skriv STUD), ansat i det teknisk-administrative personale (skriv TAP), ansat som videnskabelig medarbejder (skriv VIP) eller ingen af disse (skriv ANDET).
Klik på "Sign the petition" nedenfor! Skriv venligst ikke under anonymt: Anonyme underskrifter vil blive slettet.

The For en bedre forskningspolitik petition to Folketingets politikere og de forskningspolitiske beslutningstagere was written by FrieUniversiteter and is in the category Education at GoPetition.