#Education
Target:
KKTC Milli Eğitim Bakanlığı
Region:
Turkey
Website:
www.facebook.com

Gece Kulüplerinin bile faaliyetine izin verilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde okulların COVID döneminde gerek yüzyüze eğitim vermesi gerekse de online yapılması zorunlu olan dönemlerde online eğitime uygun müfredat ve ölçme değerlendirme sistemlerinin uygulanması konusunda yetkililerin duyarsızlığı çocuklarımıza telafisi zor zararlar vermektedir. Bu çerçevede ebeveynler olarak talebimizi güçlü bir şekilde ortaya koymanın zamanı gelmiş ve hatta geçmektedir. Eğitim Beklemez!

“Bir ulusu yıkmak için atom bombasına veya uzun menzilli füzeye gerek yoktur. Eğitimin kalitesini düşürmeniz yeterlidir”
Bilindiği gibi 10 Mart 2020 tarihinde adamızda Covid-19 vakalarının görülmesi ile birlikte yüz yüze eğitime ara verilerek online eğitim ile 2019-2020 öğretim yılı tamamlanmak zorunda kalınmıştır. Eğitimin 1 Eylül'de başlayacağı ilan edilmiş olmasına rağmen okulların açılıp çocuklarımızın güvenli bir şekilde okula başlaması için maalesef hiçbir hazırlık yapılmamış ve geleceğimiz olan çocuklarımız öncelik listesinin hep en sonuna atılmıştır. Geldiğimiz noktada 1 yıldan fazla bir süredir düzgün bir şekilde yüz yüze eğitim alma hakları gaspedilen 3 yaşından 18 yaşına kadar birkaç jenerasyonu içeren neredeyse bir nesil telafisi zor zararlar görmeye başlamıştır. Bu nedenlerden ötürü aşağıda belirtilen prensipler çerçevesinde derhal ve dünya genelinde kabul gören kural ve prensipler dışında ön koşulsuz olarak tüm yaş grupları için yüz yüze eğitime başlanmalı ve yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması sorumlu mevkilerde bulunanların birinci önceliği olmalıdır. Kişisel veya zümresel çıkarlar gözeterek bilimsel dayanağı olmayan gerekçelerle buna engel olan herkes telafi edilemez eksiklik ve kayıpların sorumlusu olacaktır.
1. Hasta çıkmayacağını düşünmek kendini kandırmaktır. Heryerden olabileceği gibi mutlaka okullardaki öğrenci ve öğretmenler içerisinden de vakalar çıkacaktır. Bu durum eğitimin yasaklanmasını gerektirmez.
2. Eğitimin yüz yüze mi uzaktan mı olacağı ile ilgili kararlar ülkedeki sağlık düzenlemelerinden sorumlu bilim kurulları kararlarına bağlı olmalıdır.
3. Değişen koşullar çerçevesinde okulların tekrar kapanması ve açılması konusunda verilecek kararlar bilimsel temellere dayalı olmalı ve bu temeller öngörülebilir olmalıdır. Bu kararlar alınırken her zaman mümkün olduğunca çok okulun mümkün olduğunca uzun süre açık kalması birincil öncelik olmalıdır.
4. Okulların kapalı tutulduğu dönemlerde çalışmak zorunda olan anne babaların küçük yaştaki çocuklarını ya evde yalnız bırakmak ya da iş yerlerine götürmek zorunda olduğundan dolayı genel bir kapanma olduğu dönemler dışında her zaman en güvenli yerin öğretmenlerin gözetiminde bulunacakları okulları olduğu unutulmamalıdır.
5. Okulların açık olduğu dönemlerde uygulamaları gereken kural ve tedbirlerin ne olduğu net bir şekilde belirlenmeli ve gerek devlet okulları gerekse de özel okulların bu kurallara uydukları sıkı bir şekilde denetlenmelidir.
6. Yüz yüze eğitim konusunda ya hep ya hiç mantığı yerine hazır olan tüm özel ve devlet okulları açık tutulurken hazır olmayanların da bir an önce hazır hale getirilebilmesi için toplumsal bir seferberlik ilan edilmelidir.
7. Aynı şekilde belli dönemlerde yüz yüze eğitim verilmesi bilimsel nedenlerle zorlaştığı zaman tüm yaş grupları için tek bir uygulama yerine değişik yaş gruplarına ihtiyaç ve önceliklerine göre farklı uyguylamalar yapılabilmelidir.
8. Bir yıldan uzun bir sürenin çoğunluğunu evlerde izole geçiren çocuklarımızda oluşacak psikolojik, fiziksel sorunlar veya duygusal gelişim eksikliği artık COVID-19’dan daha fazla risk teşkil etmektedir.
9. Pandeminin birkaç yıl daha etkisini sürdüreceği gerçeğinden yola çıkarak okulların kapalı olması gerekecek dönemlerde uygulanacak online eğitimdeki eğitim ve ölçüm/değerlendirme standartların ne olması gerektiği acilen belirlenmeli ve sıkı bir şekilde denetlenmelidir.
10. Yüz yüze eğitime karşı olan velilerin de yüz yüze eğitim yapıldığı dönemlerde de çocuklarının asgari standartlarda bir eğitim almasına imkan tanınmalıdır.
11. Aşılanma programı hastalığın toplumda yaygın bulaşmasını engelleyecek ve takip zincirinin korunmasını sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve eğitimin devamlılığının sağlanması açısından toplum genelindeki bulaşma seviyesini kontrol altında tutmak her zaman birincil öncelik olmalıdır.
Yukarıda bulunan 11 maddeden oluşan talebi anladım ve destekliyorum.

GoPetition respects your privacy.

The Eğitim Beklemez petition to KKTC Milli Eğitim Bakanlığı was written by Nihat Yilmaz and is in the category Education at GoPetition.