#International Affairs
Target:
UN, UN Human Rights Council, US State Department, EU Parliament, EU Council, UN Secretary General
Region:
GLOBAL
Website:
www.truclamyentu.info

Declaration of Facebook Media Group and Multi-networking Media Group Protesting China’s Aggression of Vietnam - Tuyên Cáo Của Nhóm Truyền Thông Facebook và Nhóm Truyền Thông Liên Mạng Phản Đối Trung Quốc Xâm Lược VN

The East China Sea territories presently claimed by many ASEAN nations such as Viet Nam and China and the conflicts there are mounting. Nations, communities and people claiming territories and or resources have petition (http://www.gopetition.com/petitions/tuy%C3%AAn-c%C3%A1o-c%E1%BB%A7a-nh%C3%B3m-truy%E1%BB%81n-th%C3%B4ng-facebook-v%C3%A0-nh.html) the UN to resolve the territory dispute. Therefore, it is necessary for the UN World Court (and any related institution(s)) to actively and promptly resolve the conflict to prevent further global communities divisiveness, anger, hatred, mistrust, animosity and potential destruction and violence.

Resolution by the UN may not prevent conflicts since conflicts can be function of political, economical, cultural and social factors. However, it would establish mechanisms for rule of law; mechanisms for conflict prevention dialogue and resolution; respect of UN Charter, values, principles and membership; global responsibility and accountability; and Global Responsibility To Protect. An effective and comprehensive Global Responsibility To Protect mechanism should not only be limited to intervening when there are such as violence, abuse, atrocities, crimes against humanity and genocides but it should also cover the responsibility and accountability to prevent and resolve conflicts before they escalated. Act promptly to prevent and resolve conflicts are also opportunities for the UN to build up the resources, institutions and structures for common good and the benefits of all.

-------------------------

Vào lúc 5g58 sáng ngày 26/05/2011, ba tàu chiến Trung quốc, còn gọi là Hải giám mang số 17, 72, và 84 đã ngang nhiên xâm nhập lãnh hải Việt Nam trong phạm vi thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 02. Cho dù phía Việt Nam đã nhiều lần cảnh báo sự xâm nhập trái phép này. Tọa độ bị cắt cáp ở vị trí 12o48’25” Bắc và 111o26’48” Đông, cách mũi Đại Lãnh (Phú Yên) khoảng 120 hải lý.

Sự xâm lược nói trên của Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng quyền chủ quyền của Việt Nam, và vi phạm Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hiệp Quốc, trái với tinh thần và nội dung của Tuyên bố năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).

Do sự xâm nhập trái phép cũng như có những hành động vượt qua mức độ của một quốc gia có trách nhiệm đã dấy lên sự quan ngại của các nước lân cận trong khu vực nói chung, và người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước nói riêng.

Nhóm Truyền Thông Facebook và Nhóm Truyền Thông Liên Mạng đòi hỏi phía Trung quốc phải lên tiếng xin lỗi với dân tộc Việt Nam và bồi thường thích đáng cho sự vi phạm này. Mong rằng những hành động xâm nhập trái phép như trên sẽ không xảy ra trong tương lai.

-------------------------

Bốn vị linh mục đại diện Liên đoàn Tinh thần Nguyễn Kim Điền đồng ký tên ủng hộ Tuyên cáo:

- Linh mục Chân Tín, 38 Kỳ Đồng Sài Gòn.
- Linh mục Nguyễn Hữu Giải, Thừa Thiên-Huê.
- Linh mục Nguyễn Văn Lý, Huế.
- Linh mục Phan Văn Lợi, Huế.

----------------
Ông Nguyễn Mậu Hiệp, Hoa Kỳ ủng hộ tuyên cáo

Declaration of Facebook Media Group and Multi-networking Media Group Protesting China’s Aggression of Vietnam.

Dear UN Secretary General,

The East China Sea dispute and mounting conflict is another example of the global communities inability or neglect to act to resolve conflicts. Too often, the global communities have allowed disputes to manifest into aggressions or conflicts which endangered the lives and well being of people and communities.

Presently, the UN does not have adequate resources or structures to effectively intervene and resolve all conflicts. However, based on its Charter, values, principles and spirit of unity, the UN has the responsibility to promptly intervene and resolve conflicts before they are escalated into violence or destruction whether politically, economically, socially or through wars. Conflicts prevention and resolution are critical to a peaceful, harmonious, prosper, secure and well being world. Peace keeping forces and institutions are necessary to ensure stability and peace in the world. Furthermore, the UN missions also require (or it is necessary) that it has it own military or peace keeping forces which presently is not the case.

However, peacekeeping forces are not substitution for conflicts prevention and resolution mechanisms. Conflicts prevention and resolution are not only more resources effective but can be long lasting solutions to eliminate or minimize potential destruction to lives, communities, environment, resources and prevent the perpetuation or incitement of hatred, animosity, divisiveness, mistrust, violence, abuse, sufferings and human rights violations among global nations, communities and people. Therefore, it is critical and urgent that the UN build up necessary resources and institutions to effectively prevent, resolve and eliminate conflicts.

The East China Sea territories presently claimed by many ASEAN nations such as Viet Nam and China and the conflicts there are mounting. Nations, communities and people claiming territories and or resources have petition (http://www.gopetition.com/petitions/tuy%C3%AAn-c%C3%A1o-c%E1%BB%A7a-nh%C3%B3m-truy%E1%BB%81n-th%C3%B4ng-facebook-v%C3%A0-nh.html) the UN to resolve the territory dispute.

Therefore, it is necessary for the UN World Court (and any related institution(s)) to actively and promptly resolve the conflict to prevent further global communities divisiveness, anger, hatred, mistrust, animosity and potential destruction and violence. Resolution by the UN may not prevent conflicts since conflicts can be function of political, economical, cultural and social factors. However, it would establish mechanisms for rule of law; mechanisms for conflict prevention dialogue and resolution; respect of UN Charter, values, principles and membership; global responsibility and accountability; and Global Responsibility To Protect.

An effective and comprehensive Global Responsibility To Protect mechanism should not only be limited to intervening when there are such as violence, abuse, atrocities, crimes against humanity and genocides but it should also cover the responsibility and accountability to prevent and resolve conflicts before they escalated. Act promptly to prevent and resolve conflicts are also opportunities for the UN to build up the resources, institutions and structures for common good and the benefits of all.

The East China Sea dispute is also another global example where the need for a comprehensive and effective UN reform (for such as democracy, inclusiveness, multilateralism, equality, social responsibility and accountability and reverence for life, humanity and the environment) and Global Governance institutions and infrastructures establishment are ever more necessary, urgent and relevant. We hereby, urge the UN to resolutely make all out efforts to reform the UN, establish Global Governance while at the same time, build up conflict prevention, resolution and peace building institutions and mechanism to strengthen it missions such as Global Responsibility To Protect, security, social well being, humanitarian and peace efforts.

We also strongly urge the UN to act promptly on the East China Sea dispute which has evolved for many decades or any other global conflicts for the benefits and well being of the global community and the common good.

We thank you for your team caring, empathy, efforts, leadership and humility on advancing the well being of global communities and the common good.

Sincerely,

The Facebook Media Group and Multi-networking Media Group

GoPetition respects your privacy.

The Declaration of Facebook Media Group and Multi-networking Media Group Protesting China’s Aggression against Vietnam petition to UN, UN Human Rights Council, US State Department, EU Parliament, EU Council, UN Secretary General was written by Truc-Lam Yen-Tu and is in the category International Affairs at GoPetition.