#Health
Target:
Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej
Region:
Poland
Website:
fundacja-bartek.pl

Borelioza jest w Polsce najczęściej występującą chorobą odkleszczową. Od lat rośnie liczba nowych przypadków choroby, przyjmując rozmiary epidemii. W roku 2005 statystyki PZH wskazują na 4406 zgłoszonych przypadków, w 2008 - 8255, a w 2009 - 10 333 z zapadalnością 27/ 100 000. Jednak borelioza nie jest jedyną chorobą odkleszczową, gdyż kleszcze przenosić mogą jednocześnie także m.in. babeszjozę, bartonellozę, anaplazmę/ ehrlichiozę czy mykoplazmozę. Tych innych chorób statystyki nie obejmują. Cały obszar Polski jest terenem endemicznym boreliozy, jednak brak jest ogólnopolskiego programu profilaktyki tej choroby.

Wiele przypadków tej choroby nie rozpoczyna się rumieniem, co uniemożliwia wczesne leczenie i powoduje przejście jej w stan przewlekły, późny, kiedy szanse na wyleczenie maleją, gdyż jak dotąd nie jest znany standard leczenia boreliozy na tym etapie, ponieważ nie były prowadzone badania na ten temat (EFNS guidelines on the diagnosis and management of European Lyme neuroborreliosis, A. Mygland, U. Ljostad, V. Fingerle, T. Rupprecht, E. Schmutzhard, I. Steiner European Journal of Neurology 2010, 17: 8-16). Borelioza w fazie późnej obniża jakość życia, powoduje znaczne ograniczenie samodzielności w życiu codziennym, chorzy tracą pracę i stają się zależni od innych.

Domagamy się, aby Rząd Rzeczpospolitej Polskiej włączył w Narodowy Program Zdrowia problematykę chorób odkleszczowych, a zwłaszcza boreliozy, tj. program, obejmujący profilaktykę oraz program badawczy w celu obiektywnej weryfikacji dotychczas obowiązujących a zawodnych testów diagnostycznych, a także stworzenie skutecznych standardów leczenia boreliozy i często towarzyszących jej koinfekcji na podstawie wieloośrodkowych badań klinicznych i na tej podstawie przeprowadzić szkolenia dla lekarzy.

Zwracamy ponadto uwagę, że w kraju sąsiednim, tj. Rosji, funkcjonują programy, mające na celu obniżenie zapadalności na boreliozę m.in. poprzez stosowanie akarycydów w profilaktyce, rejestrację ukąszeń przez kleszcze czy dostęp do sieci laboratoriów, które badają usunięte ze skóry człowieka kleszcze pod kątem występowania w nich patogenów, aby szybko wprowadzić leczenie.

Liczy się czas, gdyż liczba chorych na boreliozę jest bardzo duża i stale rośnie.

Podpisz, proszę, tę petycję, zwłaszcza gdy w jakiś sposób zetknąłeś się już z tą straszną chorobą.

Podpisujący petycję jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w poniższym formularzu do przekazania petycji zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 02 nr 101 poz. 926 wraz z pózn. zmianami).

Edyta Gałęziowska- prezes Fundacji BARTEK na Rzecz Osób z Boreliozą i Innymi Chorobami Odkleszczowymi.

GoPetition respects your privacy.

The Chcemy włączenia problematyki chorób odkleszczowych do Narodowego Programu Zdrowia petition to Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej was written by Fundacja BARTEK na Rzecz Osób z Boreliozą i Innymi Chorobami Odkleszczowymi and is in the category Health at GoPetition.