#Health
Target:
Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr Health Board
Region:
Wales
Website:
www.dailypost.co.uk

***English version below***

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi bod yn rhoi arian craidd o £52,000 i feddygfa Corwen er mwyn medru cynnal nifer o wasanaethau y tu hwnt i'r gwasanaethau arferol a geir mewn meddygfa.

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi penderfynnu cwtogi'r arian yma, ac erbyn y bydd y feddygfa newydd yn barod bydd yr arian craidd wedi cael ei gwtogi i £0.

Mae hyn yn peryglu gwaith y meddygon a staff clinigol yn y feddygfa, a bydd disgwyl iddynt arall gyfeirio er mwyn gwneud y golled i fyny.

Mae Dyffryn Edeirinion eisioes wedi colli ysbyty Llangollen, ac mae meddygfa Corwen wedi mynd cymryd y cyfrifoldeb dros llawer o'r gwaith a ddylid ei wneud mewn ysbyty cymunedol. Mae'r arian yma yn eu galluogi i wneud y gwaith yma.

---

The Health Board have been providing a core-payment of £52,000 to Corwen Surgery in order for the surgery to be able to carry out services over and above what a GP's Practice might normally do.

The Health Board have decided to cut this funding, and by the time the new development is finished it will be cut to £0.

This threatens the work of the Doctors and medical practitioners there, and they'll be expected to diversify in order to make up the loss.

We have already lost a community Hospital from Llangollen, and the surgery has taken the responsibility to carry out much of the work that should be done at a community hospital, such as blood tests. This money allows them to carry out this work.

***English Below***

Rydym yn galw ar Lywodraeth Cymru a'r Bwrdd Iechyd i sicrhau fod yr ariannu yn parhau i feddygfa Corwen er mwyn iddyn fedru parhau a'r gwasanaeth gwych sy'n cael ei ddarparu yno /
We call on the Welsh Government and Health Board to ensure that the funding to Corwen Surgery is maintained so that they can continue with the excellent service they provide.

GoPetition respects your privacy.

The Cadwch arian meddygfa Corwen / Keep funding for Corwen surgery petition to Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr Health Board was written by Mabon ap Gwynfor and is in the category Health at GoPetition.

Petition Tags

health Corwen Iechyd BCUHB BIPBCC