#Consumer Affairs
Target:
NatWest
Region:
Wales
Website:
llyrgruffydd.cymru

Mae NatWest, is-gwmni y banc RBS eiddo i'r Llywodraeth, am gau naw cangen yn y Gogledd, gan cynnwys Rhuthun. Rydym yn gwrthwynebu amddifadu cymunedau sydd angen mynediad i ganghennau banc, yn arbennig ar gyfer busnesau bach lleol a grwpiau gwirfoddol sydd angen i enillion banc yn rheolaidd.
 
Ar ben hyn, mae'r NatWest yn Rhuthun yn adeilad eiconig ar sgwâr hanesyddol y dref ac mewn perygl o gael ei adael i fynd i gyflwr gwael os bydd yn cau ym mis Mehefin 2017.
 
Rydym yn galw ar NatWest i gadw gwasanaethau bancio yn Rhuthun.

NatWest, a subsidiary of the Government-owned RBS bank, has announced it is closing nine branches in north Wales, including Ruthin. We are opposed to this abandonment of communities that rely on access to bank branches, especially for small local businesses and voluntary groups that need to bank takings on a regular basis.

Furthermore the NatWest bank in Ruthin is an iconic building on the historic town square and is in danger of falling into disrepair if it closes in June 2017.

We call on NatWest to keep banking services in Ruthin.

NatWest, a subsidiary of the Government-owned RBS bank, has announced it is closing nine branches in north Wales, including Ruthin. We are opposed to this abandonment of communities that rely on access to bank branches, especially for small local businesses and voluntary groups that need to bank takings on a regular basis.

Furthermore the NatWest bank in Ruthin is an iconic building on the historic town square and is in danger of falling into disrepair if it closes in June 2017.

We, the undersigned, call on NatWest to keep banking services in Ruthin.

Mae NatWest, is-gwmni y banc RBS eiddo i'r Llywodraeth, am gau naw cangen yn y Gogledd, gan cynnwys Rhuthun. Rydym yn gwrthwynebu amddifadu cymunedau sydd angen mynediad i ganghennau banc, yn arbennig ar gyfer busnesau bach lleol a grwpiau gwirfoddol sydd angen i enillion banc yn rheolaidd.
 
Ar ben hyn, mae'r NatWest yn Rhuthun yn adeilad eiconig ar sgwâr hanesyddol y dref ac mewn perygl o gael ei adael i fynd i gyflwr gwael os bydd yn cau ym mis Mehefin 2017.
 
Rydym ni, yr isod, yn galw ar NatWest i gadw gwasanaethau bancio yn Rhuthun.

GoPetition respects your privacy.

The Cadw NatWest Rhuthun / Save Ruthin NatWest petition to NatWest was written by Marc Jones and is in the category Consumer Affairs at GoPetition.