#Animal Rights
Target:
MINISTRY OF AGRICULTURE- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Region:
Greece
Website:
katoikidiolover.blogspot.com

Τα σκυλιά των βαρελιών.
Η ντροπή της Κρήτης .

Barell-dogs: The disgrace of Crete

Faß-Hunde: Die Schande Kretas

Σας παραθέτουμε μια από τις πολλές εκατοντάδες επιστολές που σαν σύλλογος λάμβάνουμε από τουρίστες , που επισκέπτονται τον όμορφο τόπο μας.
Τα στοιχεία της κυρίας είναι στην διάθεση του καθενός.
Δυστυχώς είναι μια πολύ θλιβερή πραγματικότητα για όλους μας Ελληνες και αλλοδαπούς.

Τα βαρελόσκυλα , καταδικασμένα για όλη τους την ζωή, βρίσκονται παντού, στα χωριά, στα βουνά, στις πόλεις της Κρήτης. Βοηθέιστε να σταματήσουμε αυτή την κατάσταση. Μέχρι τώρα τα φιλοζωικά σωματεία έχουν κάνει ο, τι μπορούν , όμως οι αρχές του τόπου ενώ υπόσχονται να βάλουν ένα τέλος σε αυτή την ντροπή , δυστυχώς στην πράξη δεν κάνουν κάτι , τα βαρελόσκυλα βρίσκονται παντού και μας θυμίζουν , οτι δεν έχουμε το δικάιωμα να λεγόμαστε άνθρωποι.
Ερχεται ο χειμώνας και αυτά θα είναι συνέχεια εκεί ,μέσα στην παγωνιά, στα χιόνια,στις καταιγίδες, σκελετωμένα , πεινασμένα και άρρωστα.

Ψηφίστε για να σταματησει αυτή η ντροπή για την χώρα μας. Ψηφίστε για να σώσουμε αυτές τις ψυχές. Οι υπογραφές σας θα παραδοθούν στις αρχές του τόπου, Αστυνομία, Εισαγγελία, Δήμους και στα αρμόδια υπουργεία. Το κέιμενο της αλλοδαπής τουρίσυτριας τα λέει όλα.

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία
Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Φιλοζωικών Σωματείων

"Εδώ είναι το σκυλί κοντά στο Βλάτος. Βρίσκεται αμέσως μετά την ταμπέλα "Milia 2.2 km" ακριβώς μπροστά από το "Park of Peace" . Πολύ εύκολο να βρεθεί.

Το σκυλί είναι δεμένο με μια κοντή αλυσίδα και έχει πολύ λίγο χώρο για να κινηθεί. Τον ταΐζουν με σάπια απομεινάρια ζώων, στο χώμα, γεμάτα από έντομα. Ζεί μέσα στα κόπρανά του. Είναι μόνο του μέρα και νύχτα. Φοβάται τα ραβδιά, που σημαίνει ότι πολύ πιθανόν το δέρνουν.

Παρά τις φρικτές συνθήκες διαβίωσής του, είναι πολύ εύκολο να τον πλησιάσεις και πολύ γλυκός. Αναζητά απελπισμένα φροντίδα και στοργή.

Προφανώς αυτός ο τρόπος μεταχείρισης του ζώου είναι σκληρός και αδικαιολόγητος. Η Κρήτη είναι ένα θαυμάσιο νησί με μακρά ιστορία θετικής σχέσης με την φύση. Παρόλα αυτά όμως είναι πολύ δύσκολο να έρθει κανείς για διακοπές ή/και να συστήσει σε άλλους να έρθουν, ακριβώς λόγω του απίστευτου κακού τρόπου μεταχείρισης των ζώων.

Στην πραγματικότητα έχω ακούσει πολύ κόσμο, από διάφορα κράτη, να λένε ότι είναι πολύ δύσκολο να έρθουν στην Κρήτη για διακοπές επειδή δεν αντέχουν να βλέπουν τον τρόπο μεταχείρισης των ζώων, ειδικά των σκυλιών. Έχω να πω ότι και εγώ επίσης έχω επηρεαστεί άσχημα κατά την διάρκεια της διαμονής μου, βλέποντας κάθε μέρα αυτό το δύστυχο ζώο (και πολλά άλλα χαμένα ή σκοτωμένα από αυτοκίνητα ή δεμένα, παντού).

Ελπίζω αυτό το σκυλί να απελευθερωθεί και να δοθεί σε υπεύθυνους ανθρώπους ο δε ιδιοκτήτης του να τιμωρηθεί δικαίως. Ελπίζω επίσης και πιο γενικά νέοι νόμοι να εφαρμοστούν για να αποφευχθούν αυτές οι καταχρήσεις-υπερβάσεις. Ένας υγειής και υπεύθυνος τουρισμός δεν μπορεί να ενθαρρυνθεί στην Κρήτη, εάν δεν επιτευχθούν τα ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα των ζώων. παρακαλώ, ενημέρωσέ με για την εξέλιξη της κατάστασης.

Ευχαριστώ για την βοήθειά σας,
Αλίς

---------------------------------------------------------------

We are citing for you one of the hundreds of letters that we receive as an animal welfare union from tourists visiting our beautiful country. The identity information of the lady is accessible to everyone. Unfortunately this is a very cruel reality for all of us, Greeks of foreigners. Barrel - dogs, convicted of lifelong imprisonment, exist everywhere, in the villages, the mountains and the cities of Crete.
Help us to stop this situation.

Until now animal welfare unions have done everything possible, but the local authorities, although they promise to end this shame, have actually done nothing. Barrel - dogs αre everywhere, reminding that we do not deserve to be called humans. The winter is coming and they will constantly be there, in the cold, the snow and the storms starving, hungry and ill. Vote for this shame to stop. It disgraces our country. Vote for these souls to be saved.

Your signatures will be delivered to the local authorities, i.e. The police, the district attorney and the municipalities, as well as the competent ministries. The text of the foreign tourist speaks volumes.

Pan-Hellenic Animal Welfare and Environment Organization
Pan-Hellenic Coordinating Federation of Animal Welfare Organizations

"This is the dog near Vlatos. It is right after the sign “Milia 2.2” just before the “Park of Peace”. It is very easy to find. The dog is tied with a very short chain and has too little space to move. They feed him decomposed rests of animals, on the ground, full of insects. He lives in his excrements. He is alone all day and night. He is afraid of canes, which means that they probably beat him. Despite his terrible living conditions, he is very easy to approach and he is very sweet. He desparately needs love and care.

Obviously this treatment of animals is cruel and unjustifiable. Crete is a wonderful island with a long history of a positive relation to nature. However, it is very difficult for someone to come here for holidays or even recommend it to others as a holiday destination. This is because of the unbelievable abuse of animals. In fact I have heard many people from all over the world saying that they can’t easily come to Crete for holidays because they can’t stand the sight of abused animals, especially dogs. I must confess that I was also appalled during my stay, seeing this poor animal every day, (as well as many other animals, lost or killed by cars or tied, everywhere).

I hope that this dog is freed and given to responsible people. As to his owner, he should be duly punished. In general, I also hope that new laws are applied, in order for this abuse to stop. Crete cannot encourage the healthy and responsible tourism without achieving the minimum standards for animal rights. Please inform me about the progress of the situation.

Thank you for your help,
Alice

------------------------------------------------

Wir zitieren für Sie einen der Hunderten von Briefen, die unser Verein von Touristen erhält, die unsere schöne Heimat besuchen. Die Angaben der Dame sind für alle verfügbar. Leider ist das eine traurige Wirklichkeit für alle, Griechen und Ausländer. Fass-Hunde, die zur lebenslänglichen Freiheitsstrafe verurteilt sind, gibt es überall, in Kretas Dörfern, Bergen und den Städten. Helfen Sie uns, diese Situation zu ändern.

Bis jetzt haben die Tierschutzvereine alles Mögliche getan, aber die örtlichen Behörden machen eigentlich nichts, obwohl sie versprochen haben, dieser entwürdigenden Situation ein Ende zu setzen. Fass -Hunde gibt es überall und deuten darauf hin, dass wir kein Recht haben, als Menschen zu gelten. Der Winter kommt und sie werden immer dort sein, in der Kälte, in dem Schnee, in den Stürmen, abgemagert, hungrig und krank. Das ist beschämend für unser Land.

Geben Sie uns Ihre Stimme und machen dabei mit, die Grausamkeit zu beenden und die Seelen zu retten. Ihre Unterschriften werden den örtlichen Behörden, d.h. Polizei, Staatsanwalt, Munizipalitäten und den zuständigen Ministerien präsentiert. Der Text der ausländischen Touristin sagt alles.

Griechischer Tier- und Umweltschutzbund
Griechisches Koordinationskomitee der Tierschutzvereine

"Genau hier ist der Hund in der Nähe von Vlatos. Er befindet sich gerade nach dem Schild „Milia 2.2 km“, genau vor dem „Park of Piece“. Es ist sehr leicht, ihn zu finden.

Der Hund ist an einer kurzen Kette gebunden und hat zu wenig Raum, um sich zu bewegen. Er wird mit verwesten Tierresten gefüttert, auf dem Boden, voller Insekten. Er lebt in seinen Exkrementen. Er ist allein tags- und nachtsüber. Er hat Angst vor Holzstangen, dass heißt, er wird höchstwahrscheinlich geprügelt.

Trotz seiner grausamen Lebensbedingungen ist es sehr leicht, an ihn anzunähern und er ist sehr süß. Er greift verzweifelt nach Liebe und Fürsorge. Offensichtlich ist diese Behandlung des Tiers brutal und unerklärlich. Kreta ist eine wunderbare Insel, mit einem langen guten Hintergrund, was das Verhältnis zur Natur betrifft.

Trotzdem kann man nicht leicht die Insel als Urlaubsort wählen bzw. empfehlen, wegen der unglaublichen Missbrauch der Tiere. Eigentlich haben mir viele Menschen aus aller Welt gesagt, dass man nicht leicht auf Kreta kommt, um Urlaub zu machen. Der Grund ist, dass sie es nicht ertragen, die schlimme Behandlung der Tiere zu sehen, besonders der Hunde. Ich muss gestehen, dass auch ich während meiner Aufenthalt schlecht gefühlt habe, als ich das arme Tier sah (und viele andere, verlorene oder von Autos getötet oder gebunden, überall).

Ich hoffe dass der Hund befreit wird und verantwortlichen Menschen gegeben wird. Der Besitzer soll streng bestraft werden. Im Allgemeinen hoffe ich auch, dass neue Gesetze angewendet werden, um solche Missbräuche vorzubeugen. Kreta kann zum gesunden und verantwortlichen Tourismus nicht einladen, wenn die Vorschriften der grundsätzlichen Tierechten nicht erfüllt werden.
Informieren Sie mich über die Entwicklung der Situation.

Danke für Ihre Hilfe
Alice

GoPetition respects your privacy.

The Barell-dogs: The disgrace of Crete petition to MINISTRY OF AGRICULTURE- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ was written by RITSA ANESTOPOULOU and is in the category Animal Rights at GoPetition.