#Neighborhood Living
Target:
o.a. Chinese populatie in Nederland, alle Nederlanders die het project een warm hart toedragen
Region:
Netherlands

De zorg voor Chinese ouderen blijft achter in Nederland! De Chinese populatie is de oudste migrantengroep in Nederland. Er zijn op dit moment ongeveer 71.530 Chinezen in Nederland (CBS 2010).

In Den Haag kent men 5130 Chinezen (CBS 2009), waarvan 2197 ouderen (CBS en COS, 2009), terwijl in Amsterdam er 6299 Chinezen zijn. In beide grote steden is er door vergrijzing een stijging van 40% Chinese ouderen.

Het voorzieningenaanbod voor deze Chinese ouderen blijft sterk achter bij hun vraag en de behoefte met name gelet op verschillen in culturele waarden en de taalbarrière. Dit is een maatschappelijk probleem wat structureel en een groeiend probleem is.

Met onze stichting Wing Lok (Chinees voor ‘Eeuwig geluk) willen we een aanzet en bijdrage leveren wat betreft een oplossing in samenwerking met maatschappelijke partners. We willen een onderzoek starten wat een representatief beeld gaat opleveren van de Chinese ouderen in Nederland en hun zorgbehoeften. De resultaten van dit onderzoek willen we vervolgens presenteren aan de lokale overheid. Laat zien dat je ons project steunt en onderteken onze petitie!

Wij steunen de komst van een Aziatisch woonzorgcentrum in Nederland!

GoPetition respects your privacy.

The Aziatisch woonzorgcentrum petition to o.a. Chinese populatie in Nederland, alle Nederlanders die het project een warm hart toedragen was written by Wing Lok and is in the category Neighborhood Living at GoPetition.