#Roads & Transport
Target:
Llywodraeth Cymru / The Welsh Government
Region:
Wales

Ry’n ni, sydd wedi arwyddo isod, yn credu fod penderfyniad Llywodraeth Cymru i adeiladu rhan newydd o draffordd yr M4 ar draws Wastadeddau Gwent yn gam gwag:

- Byddai’r draffordd arfaethedig yn niweidio’r amgylchedd

- Mae’r cynllun yn gostus iawn, byddai’n defnyddio holl bwerau benthyg arfaethedig Llywodraeth Cymru, ac yn golygu diffyg buddsoddiad mewn cynlluniau trafnidiaeth eraill am flynyddoedd

- Mae cynlluniau amgen ar gael a fyddai’n gwella’r tagfeydd presennol ar yr M4 o fewn cyfnod byrrach, gyda llai o niwed amgylcheddol, ac am gost is.

*******************************************************************

We, the undersigned, believe that the Welsh Government’s decision to build a new section of M4 motorway across the Gwent Levels to be misguided.

- The proposed motorway would be environmentally damaging

- The scheme is very costly, would utilise the whole of the Welsh Government’s proposed borrowing powers, and starve other transport schemes of investment for many years into the future

- Alternative proposals exist which would address the current traffic problems on the M4 in a shorter time-frame, with less environmental damage, and at a lower cost

Ry’n ni, sydd wedi arwyddo isod, yn credu fod penderfyniad Llywodraeth Cymru i adeiladu rhan newydd o draffordd yr M4 ar draws Wastadeddau Gwent yn gam gwag:

Galwn ar Lywodraeth Cymru i ailystyried ei phenderfyniad, ac i ddargyfeirio buddsoddiad i fathau eraill, mwy cynaliadwy, o drafnidiaeth.

*******************************************************************

We, the undersigned, believe that the Welsh Government’s decision to build a new section of M4 motorway across the Gwent Levels to be misguided.

We call on the Welsh Government to reconsider its decision, and to redirect investment to other, more sustainable, forms of transport.

GoPetition respects your privacy.

The Atal cynllun yr M4 newydd / Reverse decision on new M4 petition to Llywodraeth Cymru / The Welsh Government was written by Plaid Cymru - The Party of Wales and is in the category Roads & Transport at GoPetition.