#Education
Target:
Den Danske Filmskoles rektoratet og Kulturministeriet
Region:
Denmark

Vi i Filmbranchen står overfor en kæmpe beslutning, der vil have indflydelse på hele fremtidens filmindustrien. Den Danske Filmskole skal akkrediteres og der er tre akkrediteringsmuligheder:

- 5 årig “kunstnerisk” bachelor-kandidat (blå model)
- 4 årig “ikke indplaceret” kunstskole (grøn model)
- 4 årig professionsbachelor (rød model)

Rammerne er styrende for indholdet, og det bliver vi nødt til at anerkende, når vi vælger hvordan Filmskolen skal akkrediteres.

Vi er glade for, at rektoratet har lovet os en videre dialog, men det er vigtigt, at forstå, at rektoratet allerede er i fuld gang med at gennemføre sin erklærede plan. Rektoratet er blevet forhånds-godkendt af Kulturministeriet til at omstrukturere Filmskolen til 5 årig “kunstnerisk” bachelor-kandidat (blå model), og har ikke på noget tidspunkt tilkendegivet, at de er interesserede i at stoppe denne proces.

Mediebillede er i konstant forandring, så det er vigtigt, at vi har en Filmskole der er fleksibel og som kan følge med udviklingen. Hvis vi hører under bachelor-kandidat systemet, vil det betyde rigide administrative processer i stedet for omstillingsparathed. Samtidig vil det være en ekstraordinært ressourcekrævende process at omlægge Filmskolen til fem-årig “kunstnerisk” bachelor kandidat.

I Bologna-aftalen står der, at implementeringen af rammerne skal ske i ”full respect of the diversity of cultures, languages, national education systems and of University autonomy” fordi der findes skoler, der ikke kan presses ind i den konventionelle form, og de skoler kan blive akkrediteret med den priviligerede særstatus “ikke indplaceret” kunstskole. Derved har Bologna erkendt af det er os, filmskaberne, der er eksperterne - det er på tide at rektoratet gør det samme.

Vi kan stadig nå at få indflydelse og få Filmskolen akkrediteret som “ikke indplaceret” kunstskole, hvis vi gør det klart, at vi i filmbranchen mener, det er en bedre mulighed.

Vi er heldige fordi vi lever i en tid hvor der bliver eksperimenteret med formater og satset på nye platforme, men vi har brug for forandring, så vi kan få en Filmskole der er tonesættende for fremtidens filmindustri. I stedet for kun at være “lige så god” som de andre, skal vi skille os ud fra alle de andre lande, så vi kan være dem man ser op til.

Sådan en Filmskole får vi kun ved at udvikle enestående og innovative uddannelsesmetoder. Det her handler ikke om at være sentimental eller nostalgisk. Det her handler om at være konkurrencedygtig og styrke fremtidens filmbranche, ved at uddanne frontløbere, ikke efterabere.

Det er ud fra denne præmis, at vi uden tøven kan sige, at efter otte måneders intensiv efterforskning af rektoratets visioner, lovkrav og erfaringer fra andre skoler, har vi ikke hørt en eneste fordel der kan måle sig med at akkreditere Filmskolen som 4 årig “ikke-indplaceret” kunstskole (grøn model). Det er gennem dén akkreditering, at vi får friheden til at definere os selv og skabe en elite-uddannelse, der kan gavne dansk film, kultur og samfund, både i dag og i fremtiden.

Vi vil derfor kraftigt opfordre rektor til at stoppe den igangværende process med at gøre filmskolen til en 5 årig “kunstnerisk” bachelor kandidat, og i stedet lytte til os elever og branchefolk.

Skriv under her, hvis du er enig i at vi har brug for fornyelse og skal akkreditere filmskolen som 4 årig “ikke indplaceret” kunstskole.

GoPetition respects your privacy.

The Akkreditering af Den Danske Filmskole petition to Den Danske Filmskoles rektoratet og Kulturministeriet was written by Lin Alluna and is in the category Education at GoPetition.