#Politics
Target:
Wet lejeune
Region:
Belgium

Een gedetineerde mag om deze gunstmaatregel verzoeken na de uitvoering van één derde van de opgelopen veroordeling.

Deze termijn wordt op 2/3 gebracht voor recidivisten en op tien jaar voor een levenslang veroordeelde.

De invrijheidsstelling is een gunstmaatregel, enkel uitgevoerd indien aan enkele voorwaarden voldaan wordt, die inhouden dat een herintegratie (‘reclassering’) in de maatschappij mogelijk is. Zo moet de gedetineerde een reclasseringsplan (bijv. waar de gedetineerde in de toekomst zal werken) kunnen voorleggen, mag de persoonlijkheid en gedrag van de gedetineerde tijdens zijn opsluiting een herintegratie niet uitsluiten, en moet de veiligheid van de betrokkenen in de zaak gewaarborgd blijven.

Een belangrijke principe waarop deze wet steunt is het “Stok achter de deur”-principe. Als blijkt dat de gedetineerde opnieuw strafbare feiten pleegt (hij hoeft hiervoor niet veroordeeld te zijn), mogelijks een gevaar vormt voor de maatschappij, of blijkt nog een extra veroordeling te hebben opgelopen, dan wordt de vrijlating ingehouden en moet de rest van de straf uitgezeten worden. Het maatschappelijk toezicht nodig voor deze controle wordt uitgeoefend door de justitiehuizen.

Er zijn genoeg bewijzen dat deze wet misbruikt wordt, door criminielen die even braaf kunnen zijn, en als ze vrijkomen niet meer optesporen zijn. Geef jou stem voor een beter justitie beleidt en zwaardere straffen voor zware criminelen.

Zorg voor een veiliger gevoel voor iedereen en laat horen dat u ook veilig over straat wil lopen, en al onze nakomelingen de kans krijgen om te leven in een beschaafd land ipv het crimineel paradijs.

The Afschaffing wet lejeune petition to Wet lejeune was written by none and is in the category Politics at GoPetition.