#Environment
Target:
Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru - Chief Executive, Natural Resources Wales
Region:
Wales

Ers blynyddoedd maith mae pysgotwyr lleol wedi brwydro i achub y torgoch, pysgodyn unigryw i Lyn Padarn, rhag llygredd. Mae'r niferoedd wedi cwympo'n syfrdanol dros y degawd diwethaf ond does dim wedi ei wneud i stopio'r llygru. Er mwyn achub y torgoch mae Cymdeithas Pysgotwyr Seiont, Gwyrfai a Llyfni bellach wedi mynd i gyfraith er mwyn sicrhau fod Cyfoeth Naturiol Cymru - sydd yna i warchod yr amgylchedd - yn gweithredu i atal y llygredd.

For many years local anglers have campaigned to save the torgoch, an Arctic char unique to Lake Padarn, from pollution. Numbers have plummeted over the past decade due to failures to control and halt the pollution. Due to inaction by monitoring agency Natural Resources Wales, the anglers have had to resort to legal action to protect the fish.

Mwy yma / See more here: http://fishlegal.net/page.asp?section=993§ionTitle=Fish+Legal+Takes+Natural+Resources+Wales+to+Court

Rydym ni, yr isod, yn galw ar Cyfoeth Naturiol Cymru i weithredu ar fyrder er mwyn achub y torgoch yn Llyn Padarn.

We, the undersigned, call on Natural Resources Wales to do its job and act immediately to save the torgoch in Lake Padarn.

GoPetition respects your privacy.

The Achubwch y Torgoch / Save the Arctic char - Llyn Padarn petition to Prif Weithredwr, Cyfoeth Naturiol Cymru - Chief Executive, Natural Resources Wales was written by Marc Jones and is in the category Environment at GoPetition.