#Civil Rights
Target:
Het GeBu van de KULeuven
Region:
Belgium

Dit is een open brief die in de VETO van 5 maart verschenen is en ondertekend werd door 17 organisaties:

Met enige verwondering vernamen wij bij aanvang van het tweede semester dat het Gemeenschappelijk Bureau van de K.U.Leuven beslist heeft om niet langer de universiteitslokalen gratis ter beschikking te stellen van de vrije verenigingen. Als argument haalt het GeBu de kosten voor de bewakingsdienst en de stijgende energiefactuur aan.

Wij hebben verschillende bedenkingen bij deze gang van zaken. Vooreerst houden de gebruikte argumenten volgens ons helemaal geen steek. De verwarming in de lokalen worden 's avonds vaak niet uitgezet en de bewakingsdienst Group 4 moet sowieso gedurende heel de nacht alle lokalen en gebouwen afsluiten en controleren. Bovendien verliest het reeds bedenkelijke betoog al haar geloofwaardigheid wanneer we vaststellen dat culturele verenigingen vrijgesteld zijn van deze maatregel, terwijl zij net zoveel kosten aan bewaking en energ
ie als de vrije verenigingen. Wij hebben compleet het raden naar de werkelijke motieven van deze beslissing en betreuren dat deze werd genomen zonder voorafgaand overleg met de betrokken organisaties.

De vrije verenigingen organiseren op regelmatige basis activiteiten voor de studenten, in de lokalen van de K.U.Leuven. Indien wij vanaf nu hiervoor telkens tot € 50 huur moeten betalen, dan zou dit kunnen leiden tot een verdubbeling van onze werkingskosten. Dit is voor de meeste verenigingen onbetaalbaar. We worden voor de keuze gesteld deze kost door te rekenen aan de student of om onze werking terug te schroeven. Aangezien we een zo breed mogelijk publiek trachten te bereiken, willen we de kosten voor participerende studenten niet verhogen. Het huidige aanbod voor maatschappelijk geïnteresseerde studenten komt dan ook in het gedrang en sommige verenigingen worden zelfs in hun bestaan bedreigd.

Wij vinden dat geëngageerde studenten die zich verenigen en maatschappelijke relevante activiteiten organiseren een verrijking zijn voor onze universiteit. In deze dachten wij op dezelfde lijn te zitten als rector Vervenne die op zijn website verklaart dat de universiteit geen ‘kennisfabriek’ is, hij vervolgt:“Zij leert studenten kennis opbouwen door hen bekwaamheid tot kritisch oordeel bij te brengen. Zij leidt hen op tot deskundigen maar vormt hen evenzeer tot personen met intellectuele openheid, burgerzin en culturele competentie, bekwaam om verantwoordelijkheid op te nemen in de samenleving.” Wij menen dat we als vrije verenigingen hierin een belangrijke rol te spelen hebben en we hopen dan ook dat het beleid ons in deze zou ondersteunen in plaats van tegenwerken.

Blijkbaar heeft het GeBu niet voldoende stilgestaan bij de gevolgen die haar beslissing zal hebben voor de vrije verenigingen. Het kosteloos gebruik van universiteitslokalen is een enorme steun voor ons. Neemt men deze weg dan verarmt men de universitaire gemeenschap en beperkt men het diverse aanbod van activiteiten dat we bieden aan de studenten. Aangezien wij dus bijdragen tot de diversiteit aan deze instelling vragen we dan ook om lokalen gratis ter beschikking te blijven stellen. We zullen dan ook in open dialoog treden met het GeBu om samen een constructieve oplossing te vinden.

Ondertekend door:
Comac Leuven, CDS Leuven, &Of, CreEjziE CoheEjzie, oxfam-11.11.11.studentenwerking Leuven, LVSV Leuven, Werkgroep Democratisch Onderwijs, ALS Leuven, Animo Leuven, KIB, EUROAVIA Leuven, ELSA Leuven, Bana Leuven, TSL, Amnesty International studenten Leuven,AEGEE-Leuven, Safier

Wij, studenten, studentenvertegenwoordigers, academisch personeel van de KULeuven en sympathisanten vragen dat het gemeenschappelijk bureau (GeBu) van de KULeuven afziet van haar beslissing om vanaf nu tot 50€ huur te vragen voor het gebruik van de universiteitslokalen door de vrije verenigingen en dat de vrije verenigingen het recht op gratis lokalen behouden

De vrije verenigingen zijn een verrijking zijn voor het politieke, sociale en culturele leven op de KULeuven.
Het is een taak van de KULeuven om het vrij initiatief dat onder studenten bestaat te ondersteunen in plaats van te bemoeilijken door financiële drempels te creëren. De unief moet een vrijplaats zijn voor denkers,een plaats waar het maatschappelijk debat gevoerd kan worden, waar diversiteit, engagement en vrijheid van meningsuiting thuis horen. Dat zou een sterk punt van de universiteit in Leuven moeten zijn en blijven.

GoPetition respects your privacy.

The Aan 50€ voor lokalen, moet diversiteit betalen petition to Het GeBu van de KULeuven was written by Anonymous and is in the category Civil Rights at GoPetition.