#Children's Rights
Target:
Magyar Köztársaság Kormánya
Region:
Hungary

A gyermekprostitúció tűrhetetlen. Aláássa a gyermekek biztonságát, jövőjét, felnőttekkel való kapcsolatát – azokét is, akik személyesen nem áldozatai, csak tudnak róla. A gyermekprostitúció az egyenlőtlenség, a kizsákmányolás legrosszabb formája, alig helyrehozható súlyos károk, alapvető emberi jogi sérelmek, lelki, fizikai és társadalmi sérülések okozója.

Nyugat-Európa szexpiacaira immár nem csupán alkalmilag, hanem rendszerszerűen és tömegesen érkeznek a magyar földön előnevelt gyermekkorú és fiatal prostituáltak. Miközben a magyar állam már jó ideje elhárítja magától a felelősséget, a hazai szexipar és a prostitúció fogyasztói mindent megtesznek azért, hogy a maximális hasznot sajtolják ki áldozataikból.

Minthogy a prostitúcióba való bekerülés átlagos életkora – nemzetközi kutatások szerint – 14 év, ennek a jelenségnek a visszaszorítása komoly társadalmi összefogás és állami felelősségvállalás nélkül elképzelhetetlen.

Véleményünk szerint az állam, a közjó letéteményese nem háríthatja át a felelősséget az áldozatokra, nem tehet úgy, mintha ez a drámai jelenség nem létezne vagy csak periférikus probléma volna. Most, amikor egy vezető állami tisztviselő nyilatkozott [1.] ismét ebben a szellemben, kötelességünknek tartjuk, hogy felemeljük a hangunkat a gyermekáldozatok védelmében, és tiltakozzunk a közpolitika szintjére emelt cinizmus és közöny ellen.

A gyermekprostitúció ténye mellett demokratikus társadalom nem mehet el tétlenül. Le kell küzdenünk.

Követeléseink:

1.) Követeljük, hogy szerezzenek érvényt a gyermekprostitúció tilalmát jelentő Btk. 202/A §-ban foglaltaknak, a mostaninál súlyosabb büntetéssel fenyegetve a kiskorú prostituált használóját, függetlenül attól, hogy az illető tudatában volt-e annak, hogy a prostituált 18 éven aluli. A gyermekprostitúció esetén a bűntett elsőrendű elkövetője a „vásárló”.

2.) Felszólítjuk a törvényalkotót, hogy módosítsa a hatályos jogszabályt oly módon, hogy az elnevezés is tükrözze a bűncselekmény súlyát és lényegét, azaz a szabályozott bűncselekmény megnevezése ne „megrontás” legyen, hanem „gyermek szexuális kizsákmányolása”.

3.) Követeljük egyben, hogy szerezzenek érvényt a prostitúcióra vonatkozó többi hatályos büntetőtörvénynek is. Fel kell kutatni és példásan meg kell büntetni a prostitúció haszonélvezőit, a bordélyosokat, a futtatókat, a kerítőket, kitartottakat, az emberkereskedőket.

4.) Követeljük, hogy a kormány, elismerve a gyermekek jólétéért viselt felelősségét, indítson hatékony programokat a 18 éven aluliak prostitúciójának megelőzésére, a gyermekáldozatok kimentésére, szociális és pszichés reintegrációjára, alkalmazva a nemzetközi normákban – egyebek között az immár 60 éves ún. New York-i Egyezményben [2.], illetve a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és a gyermekpornográfiáról szóló, a Gyermek jogairól szóló egyezményhez fűzött Fakultatív Jegyzőkönyvben [3.] – foglalt előírásokat. A vonatkozó magyar törvényhelyek részletes felülvizsgálatra szorulnak.

5.) Követeljük, hogy a prostitúcióval, illetve emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekből szerzett hasznot kobozzák el, és azt teljes egészében az áldozatok ellátására és támogatására fordítsák.

6.) Követeljük azon jogalkalmazók büntetőjogi felelősségre vonását, akik miközben futni hagyják a gyermekprostitúcióban vétkes tényleges bűnelkövetőket, ezek kiskorú áldozatait zaklatják, illetve vonják szabálysértési eljárások alá.

7.) Követeljük a jogszabályok alkalmas módosítását annak érdekében is, hogy a gyermekprostitúcióval kapcsolatos bűncselekmények – ide tartoznak a 18 évesnél fiatalabb személlyel ellenszolgáltatás ellenében folytatott szexuális kapcsolat mellett a bordélytartás, kitartottság, kerítés, futtatás és emberkereskedelem is, ha ezeket kiskorú sérelmére követik el – hatékony felderítésére a titkos nyomozási eszközöket is be lehessen vetni.

8.) A szabálysértési törvény a prostitúció egész rendszerét tilalmazó büntetőtörvényekkel (és a kötelező nemzetközi normák előírásaival) ellentétesen a prostitúció legkiszolgáltatottabb szereplőit, a prostituáltakat rendeli büntetni, újabban – egy pár hónapja hozott módosítás következtében – akkor is, ha gyermek az illető. A szabálysértési törvényt is meg kell tehát változtatni annak érdekében, hogy az ne ellentétesen, hanem támogatóan hasson a Btk.-ban előírtakra, ne a bűnelkövető és az áldozat közötti érdekközösséget erősítse, hanem az áldozat támogatását, az elkövető felderítését segítse elő.

9.) Követeljük továbbá, hogy az állam, áttekintve a gyermekprostitúciót tiltó nemzetközi dokumentumokban foglaltakból reá háramló kötelezettségeket, a legrövidebb határidővel indítsa el a jogszabályok módosítását, adja ki a gyakorlatba való átültetéséhez szükséges feladatokat, és határozza meg az ellenőrzés és monitorozás mechanizmusát [4.] .

10.) Felszólítjuk a felnőtt társadalmat, hogy ne tűrje meg a mindennapi életben a kiszolgáltatott, tönkretett gyermekeket kihasználó „vásárlókat”: súlyos bűnelkövetők ők, akiket rendőrkézre kell adni.

2011. február 7.

A petíciót kibocsátó szervezetek:

Alternatal Alapítvány
BOCS Alapítvány
Budapesti Szociális Forrásközpont
Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület
Család-Vár Alapítvány
Emberiség Csoport Magyarország Közhasznú Egyesület
Független Bábaszövetség Közhasznú Egyesület
Gyerekesély Közhasznú Egyesület
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és alábbi tagszervezetei:
* FIONA - Fiatal Nőkért Alapítvány
* HARKE - Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete
* Jól-Lét Közhasznú Alapítvány
* MONA - Magyarországi Női Alapítvány
* NANE Egyesület
* NŐTÁRS Alapítvány
* Patent Egyesület
* REGINA Alapítvány
* Sex Educatio Kiemelten Közhasznú Alapítvány
* Veszprémi Nők Kerekasztala Egyesület
Mátra Nagycsaládos Egyesület, Markaz
Méltóságot Mindenkinek Mozgalom
Miria Alapítvány
MTA Gyerekszegénység Elleni Program
Növekvő Hold Alapítvány
OSZABISZ – Orvosok a Szabad és Biztonságos Születésért
Pesterzsébeti Szociális és Gyermekvédelmi Központ Pince Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
Stop-Férfierőszak Projekt
Születésház Egyesület

-----------------------------------------------------------------------
Hivatkozások:

[1.] http://nol.hu/belfold/20110127-alkotmanyellenes_a_barcarendelet
[2.] http://jab.complex.hu/doc.php?docid=WKHU-QJ-XML-0000095500034TVR
[3.] http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900161.TV
[4.] E követelésünk hátteréül az alábbi javaslatcsomag szolgál: Jog, jogvédelem, ellátás. Szakmaközi együttműködés kiépítése Magyarországon a prostitúció és szexuális kizsákmányolás céljából folytatott emberkereskedelem leküzdése és az áldozatok segítése érdekében. MONA – Magyarországi Női Alapítvány 2010. Az ellátórendszer kiépítésére vonatkozó javaslatokat lásd a 25. és a 35. oldalon. Az átfogó jogfejlesztési javaslatot lásd a 45. oldalon.
http://www.mona-hungary.hu/kepek/upload/2010-11/Jog_jogv%C3%A9delem_ell%C3%A1t%C3%A1s_Hun.pdf

GoPetition respects your privacy.

The 10 pont a gyermekprostitúció ellen petition to Magyar Köztársaság Kormánya was written by civilek a gyermekprostitúció ellen and is in the category Children's Rights at GoPetition.

Petition Tags

gyermekprostitúció