#Human Rights
Target:
ریاست جمهوری ایران
Region:
Iran


جناب دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهور محترم ایران، درود و آرزوی تندرستی و بهروزی برای شما
با توجه به حکم سنگین و ناروایی که برای تلاشگر مدنی و حقوق بشر،نرگس محمدی، صادرشده است، امضاء کنندگان این پتیشن (دادخواهی) ضمن اعلام انزجار خویش از وجود احکام ناروا و ضد حقوق شهروندی؛ بدین‌وسیله، از شما رییس‌جمهور منتخب و محترم جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم تا به استناد سوگندنامۀ‌ آمده در اصل 121 ق.ا.ج.ا.ا که در محضر نمایندگان مردم سوگند یاد کرده‌اید تا از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی آنان حمایت کنید، از قوۀ قضاییه و دست‌اندرکاران موثر در پروندۀ بانوی گرامی، نرگس محمدی که تنها دل‌نگرانی‌اش، پاسداشت کرامت انسانی و حمایت از حقوق شهروندی هم‌‌‌‌میهنان خویش است؛ بخواهید تا در حکم این مادر و شهروند ایرانی تجدیدنظر منصفانه و قانونی کنند و امید را در روی‌کردِ مسئولان و دستگاه‌های حکومتی به اجرای عدالت و قانونمندشدن آنان، به‌مردم بازگردانند و با آزادی او و بازگشت به آغوش خانوادۀ بزرگ ایران و بازگشت به ‌آغوش گرم فرزندان بی‌گناهش، منطق در رفتارهای قضایی و اجرایی در اندازۀ شایستگی مردم ایران را به‌نمایش درآورند.
با سپاس -


جناب دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهور محترم ایران، درود و آرزوی تندرستی و بهروزی برای شما
با توجه به حکم سنگین و ناروایی که برای تلاشگر مدنی و حقوق بشر،نرگس محمدی، صادرشده است، امضاء کنندگان این پتیشن (دادخواهی) ضمن اعلام انزجار خویش از وجود احکام ناروا و ضد حقوق شهروندی؛ بدین‌وسیله، از شما رییس‌جمهور منتخب و محترم جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم تا به استناد سوگندنامۀ‌ آمده در اصل 121 ق.ا.ج.ا.ا که در محضر نمایندگان مردم سوگند یاد کرده‌اید تا از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق قانونی آنان حمایت کنید، از قوۀ قضاییه و دست‌اندرکاران موثر در پروندۀ بانوی گرامی، نرگس محمدی که تنها دل‌نگرانی‌اش، پاسداشت کرامت انسانی و حمایت از حقوق شهروندی هم‌‌‌‌میهنان خویش است؛ بخواهید تا در حکم این مادر و شهروند ایرانی تجدیدنظر منصفانه و قانونی کنند و امید را در روی‌کردِ مسئولان و دستگاه‌های حکومتی به اجرای عدالت و قانونمندشدن آنان، به‌مردم بازگردانند و با آزادی او و بازگشت به آغوش خانوادۀ بزرگ ایران و بازگشت به ‌آغوش گرم فرزندان بی‌گناهش، منطق در رفتارهای قضایی و اجرایی در اندازۀ شایستگی مردم ایران را به‌نمایش درآورند.
با سپاس

GoPetition respects your privacy.

The دادخواست از روحانی برای آزادی نرگس محمدی petition to ریاست جمهوری ایران was written by reza mobayen and is in the category Human Rights at GoPetition.