#Health
Target:
Министерство на здравеопазването
Region:
Bulgaria
Website:
www.minfin.bg

Всяка година да се договарят фиксираните цени за евентуална промяна, която може да се извършва еднократно в годината. Старите количества да се компенсират.

Да се премахнат отстъпките,за сметка на фиксираната цена - щом фирмата-производител може да си позволи отстъпка, то тя може да си позволи и по-ниска цена.

Аптеките не трябва да увеличат продажбите на даден продукт, само заради отстъпките.

Гласувам за фиксирани цени на лекарствата в аптеките!

GoPetition respects your privacy.

The Фиксирани цени на лекарствата със закон! petition to Министерство на здравеопазването was written by PHARMABG and is in the category Health at GoPetition.