#Human Rights
Target:
Korisnici na Metadonska terapija
Region:
Macedonia, Republic of

Петиција е напишана до:

- Министерство за здравтсво на Република Македонија;
- Министерство за Труд и Социјална Политика на Република Македонија;
- Влада на Република Македонија;
- Директор на општа болница во Куманово;
- Градонаќелник на Општина Куманово;
- Општина Куманово (Локална самоуправа);
- Сите национални ТВ и Радио медиуми во Република Македонија;
- Сите национални весници во Република Македонија

МЕТАДОНСКИОТ ЦЕНТАР ВО КУМАНОВО ДА СИ ОСТАНЕ НА ИСТОТО МЕСТО КАДЕ ШТО СЕ НАОЃА !!!

ИМАМЕ ПРАВО НА ЛЕКУВАЊЕ !

ИМАМЕ ПРАВО НА ИЗБОР !

Почитувани,

Ние потпишаните ги молиме надлежните да не подпаднуваат на разни провокации како и прекумерните лаги кои ги пласираат пред вас неколку незадоволни граѓани со свои петиции и собирање потписи. Истите тие немаат ни трунка знаење за болеста со која се соочуват корисниците па така недоволно запознаени сакаат пред нивните комшии и сограѓани да се представат како херои кои ете успеале да го дислоциираат центарот.

Центарот во Куманово е еден од најдобрите и најубавите во Македонија со неколку простории од за работа со корисници како и психосоцијална работилница. И од самото отварање на центарот па до сега нема никаков проблем освен еден исклучок кога некој новинар со намера да направи сензација за Дневник сними корисник како инјектира во близина на центарот. За тоа не можеме да кажеме дека не е намерно направено, можеби е направено и со цел за сега пред локални избори да се крене глас и тоа да искочи во јавност а некој со ова да се експонира и да се престави како херој. Тоа е само еден случај кој не го порекнуваме но тие можат да се санкционираат а не поради такви проблеми да патат и пропаѓаат други корисници (пациенти) и нивните семејства покрај нив.

Тие што сакаат и се трудат да го дислоцираат центарот нека земаат подобро се запознаат со болеста на зависноста. Да не ги дискриминираат корисниците и да знаат дека сите корисници не се исти. Постојат исклучоци и ке постојат и во иднина но за такви ке треба да се најде решение а не да се пресели центарот каде што се лекуваат сите други.

Ова Петиција ја потпишуваат сите корисници и родители како и доктори, обични граѓани и сите оние што го разбираат проблемот на зависноста од дроги како и потреба за лекување.

МЕТАДОНСКИОТ ЦЕНТАР ВО КУМАНОВО ДА СИ ОСТАНЕ НА ИСТОТО МЕСТО КАДЕ ШТО СЕ НАОЃА !!!

ИМАМЕ ПРАВО НА ЛЕКУВАЊЕ !

ИМАМЕ ПРАВО НА ИЗБОР !

GoPetition respects your privacy.

The СИТЕ НИЕ ШТО СМЕ ЗА ДА ОСТАНЕ ЦЕНТАРОТ ЗА ЗАВИСНОСТИ ВО КУМАНОВО НА СТАРОТО МЕСТО - ДА НЕ СЕ ДИСЛОЦИРА ИСТИОТ ! petition to Korisnici na Metadonska terapija was written by Anonymous and is in the category Human Rights at GoPetition.