#Local Government
Target:
Υποψήφιοι Εισαγωγικού Διαγωνισμού
Region:
Greece

Κατάργηση της παραγράφου 2 του άρθρου 40 από το Σ/Ν «ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ- ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015» το οποίο αναφέρεται επί λέξει: «Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ορίζεται ότι το σύνολο των κατʼ έτος εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι δημόσιοι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007», καθώς επίσης και της αιτιολογικής έκθεσης αυτής και επαναφορά της σχετικής διάταξης που ίσχυε μέχρι και τώρα.

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες Βουλευτές,

Με την ανάγνωση στο site του Ελληνικού Κοινοβουλίου του σχεδίου νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015», του Υπουργείου Οικονομικών, διαπιστώσαμε την ύπαρξη μιας μεγάλης αδικίας.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 40 παράγραφος 2 του σχετικού Σ/Ν αναφέρεται επί λέξει: «Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ορίζεται ότι το σύνολο των κατʼ έτος εισακτέων στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στην Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι δημόσιοι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 17 του π.δ. 57/2007»

Επιπροσθέτως στην αιτιολογική πρόταση του Σ/Ν, αναφέρεται ότι ο λόγος αυτής της ρύθμισης είναι να διασφαλίζεται η ποιοτική αναβάθμιση του δημοσίου τομέα, διότι ακόμα και σε περιόδους όπου δεν θεωρείται αναγκαίος ή δεν είναι δημοσιονομικά επιτρεπτός ο διορισμός νέων υπαλλήλων, είναι δυνατή εκπαίδευση των υφιστάμενων.

Ως εκ τούτου εύλογα προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα:

1. Κατά το παρελθόν είχε υπάρξει, ξανά, ευνοϊκή ρύθμιση για τους ήδη διορισμένους δημόσιους υπάλληλους, με την εφαρμογή ποσόστωσης υπέρ αυτών, στο 10% των θέσεων. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε καταργηθεί με δικαστική απόφαση καθώς κρίθηκε ότι παραβίαζε αρχές του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου. Το άρθρο 40 παρ. 2 του τωρινού Σχεδίου Νόμου παραβιάζει κατά πολύ περισσότερο την αρχή της ίσης πρόσβασης σε θέσεις του δημοσίου, η οποία εκτός από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, κατοχυρώνεται και στο άρθρο 4 παρ.4 του Συντάγματος. Ποίο είναι λοιπόν το νόημα της ρύθμισης αυτής, την στιγμή που απλώς θα προκαλέσει μια νέα δικαστική διαμάχη;

2. Το ζητούμενο σε μια παραγωγική σχολή στελεχών του δημοσίου τομέα θα πρέπει να είναι να καταρτίζει και να εκπαιδεύει τους καλύτερους, έτσι ώστε να μπορέσουν να είναι πιο αποδοτικοί (βάσει των δυνατοτήτων τους) μόλις αποφοιτήσουν και τοποθετηθούν στην υπηρεσία τους. Πως θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος όταν δύναται ο Υπουργός να αποκλείσει ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό υποψηφίων; Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν πολύ άξια στελέχη στο δημόσιο, αλλά δεν επιτυγχάνεται βελτιστοποίηση του αποτελέσματος με το να συρρικνώνουμε την δεξαμενή υποψηφίων.

3. Ο εισαγωγικός διαγωνισμός της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ υπήρξε ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα αξιοκρατικής διαδικασίας πρόσληψης στο δημόσιο. Σε αντίθεση με εκατοντάδες χιλιάδες άλλες προσλήψεις που έχουν γίνει κατά το παρελθόν. Με το να τον περιορίζετε αποκλειστικά στους δημόσιους υπάλληλους, ρίχνετε το επίπεδο της σχολής (καθώς από πολύ μικρότερο δείγμα μοιραία θα προκύψουν σειρές εισακτέων με αθροιστικά λιγότερες δυνατότητες και προσόντα) και δίνετε την δυνατότητα σε άτομα που μπήκαν στο δημόσιο παράτυπα και χωρίς να το αξίζουν, να ανέβουν βαθμολογικά και μισθολογικά, καθώς θα έχουν να αντιμετωπίσουν τραγικά μειωμένο ανταγωνισμό. Αυτή είναι η ποιοτική αναβάθμιση του δημοσίου που αναφέρεται στην αιτιολογική πρόταση;

Θεωρούμε ότι τα ανωτέρω καταδεικνύουν το εσφαλμένο και το αναίτιο της συγκεκριμένης ρύθμισης και ζητάμε την απόσυρσή της από το Σ/Ν.
Είναι άδικο να στερείτε το δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, σε ανθρώπους που προετοιμάζονται εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν ξοδέψει στην προσπάθειά τους αυτή αρκετά χρήματα αλλά και χρόνο.

Οι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ ουδέποτε υπήρξαν βάρος στο δημόσιο και ουδείς μπορεί να τους χαρακτηρίσει αργόμισθους και αντιπαραγωγικούς. Είναι άνθρωποι που έδωσαν αγώνα για να πετύχουν τον στόχο τους αυτό και δεν τους χαρίστηκε τίποτα. Είναι άτομα που ξέρουν και θέλουν να δουλεύουν. Τέτοια άτομα δεν πρέπει να τα απομακρύνετε, διότι τέτοια άτομα χρειάζεται ο δημόσιος τομέας για να γίνει επιτέλους λειτουργικός.

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι στην περίπτωση που δεν αποσυρθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση από το Σ/Ν, δεν μας αφήνεται άλλη επιλογή από το να προσφύγουμε μαζικά για την κατάργησή της και να αξιώσουμε τον σεβασμό του Συντάγματος καθώς και της παρελθούσης δικαστικής απόφασης.
Εν κατακλείδι η προχειρότητα αυτής της ρύθμισης είναι προφανής από το γεγονός ότι στο νομοσχέδιο αναφέρονται ξεχωριστά η ΕΣΔΔ και η ΕΣΤΑ, την στιγμή που έχουν ήδη ενοποιηθεί. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και το ότι, προ ολίγων ημερών, ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κος Ντίνος Ρόβλιας, δήλωσε ότι ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί φέτος χωρίς καμία μεταβολή σε σχέση με το παρελθόν. Δεν πιστεύουμε ότι αξίζει σε αυτόν τον θεσμό τέτοιου είδους προχειρότητα και απαξίωση.

Μετά τιμής,

Πρωτοβουλία Υποψηφίων της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης

GoPetition respects your privacy.

The Υποψήφιοι Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης petition to Υποψήφιοι Εισαγωγικού Διαγωνισμού was written by Πρωτοβουλία Υποψηφίων and is in the category Local Government at GoPetition.