#Ενεργειακοί Επιθεωρητές
Target:
Τ.Ε.Ε.
Region:
Greece
Website:
www.elem.tee.gr

Συνάδελφοι, σας καλούμε, αν συμφωνείτε, να συνυπογράψετε το παρακάτω κείμενο Βασικών Αρχών και Προτάσεων για το παρόν και το μέλλον των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Υπενθυμίζουμε ότι η ΕλΕΜ μόνη και πρώτη κατήγγειλε το «θεσμό» των εξετάσεων των ενεργειακών επιθεωρήσεων και συνδιαμόρφωσε την ΚΑΘΕΤΗ άρνηση των κλαδικών συλλόγων των μηχανικών κατά των καταχρηστικών εξετάσεων που υποβαθμίζουν την επιστημονική υπόσταση των διπλωματούχων μηχανικών.

Οι απόφοιτοι ΑΕΙ εκπαιδεύονται έτσι ώστε να μπορούν να διευρύνουν διαρκώς τις γνώσεις που απέκτησαν από τις σχολές τους, χωρίς να χρειάζονται συνεχείς επιβεβαιώσεις και μάλιστα σε επί μέρους θέματα. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε, παρόμοια μέτρα δεν έχουν προβλεφθεί μέχρι σήμερα για κανένα άλλο επάγγελμα αποφοίτων ΑΕΙ, παρά τις ραγδαίες εξελίξεις των επιστημών και τις ανατροπές της Νομοθεσίας στη χώρα μας!

Σχετικά με τις Ενεργειακές Επιθεωρήσεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι:

1. Οι Ενεργειακές Επιθεωρήσεις δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται σαν μία γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά οφείλουν να έχουν ουσιαστικά οφέλη για τον ιδιοκτήτη και το περιβάλλον.

2. Εφόσον στο γνωστικό αντικείμενο και επομένως στα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων μηχανικών εμπίπτουν οι ενεργειακές μελέτες (το μείζον), δεν είναι δυνατόν να απαιτούνται εξετάσεις για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις (το έλασσον).

3. Η διενέργεια των ενεργειακών επιθεωρήσεων από Διπλωματούχους μηχανικούς προϋποθέτει το αυτονόητο, ότι ο Μηχανικός διενεργεί επιθεωρήσεις στον τομέα επιστημονικής ευθύνης του όπως προκύπτει από την ειδικότητά, και την εμπειρία του.

Συνάδελφοι, η υπογραφή σας θα δώσει δύναμη και ελπίδα για το παρόν και το μέλλον όλων των συναδέλφων μηχανικών.

Τηρείται αυστηρά το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων.

GoPetition respects your privacy.

The ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ petition to Τ.Ε.Ε. was written by Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί and is in the category Miscellaneous at GoPetition.