#Education
Target:
Υπουργείο Παιδείας, Ελλάδα - Ministry of Education Greece
Region:
Greece

Με το σχέδιο "Αθηνά" το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Πάτρας κλείνει και σταματά να δέχεται νέους εισακτέους από τον Σεπτέμβρη του 2013. Με το κείμενο αυτό εκφράζουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια του Υπουργείου για την διάλυση του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο ΤΕΙ της Πάτρας.

According to "Athena Plan", by the Ministry of Education in Greece, the Department of Social Work in TEI of Patras is abolished. Through the following text we demand immediate withdrawal of ‘Athena plan’ and stop the closure of the Social Work Department in Patras.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ» - ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Εμείς οι υπογράφοντες καλούμε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας να αποσύρει το σχέδιο "Αθηνά' και ειδικότερα να σταματήσει την διάλυση του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας στο ΤΕΙ της Πάτρας.

Από το 2010 μέχρι σήμερα οι κάτοικοι της Ελλάδας βιώνουμε μια πρωτοφανή κρίση που ειδικότερα τα τελευταία 2 χρόνια αγγίζει τα όρια της ανθρωπιστικής.
Δραματικές μειώσεις σε μισθούς, συντάξεις, προνοιακά επιδόματα, αποψίλωση δημοσίου τομέα και ενίσχυση του ιδιωτικού, κατακόρυφη αύξηση της φτώχειας, ανεργίας, αύξηση των αυτοκτονιών και πλήθους κοινωνικών προβλημάτων. Η πλήρης διάλυση του ήδη συρρικνωμένου κοινωνικού κράτους (διάλυση της υγείας, πρόνοιας, παιδείας) οδηγεί τους κοινωνικούς λειτουργούς να εργάζονται στην «πρώτη γραμμή» σε εξαθλιωμένες συνθήκες εργασίας και αυξημένο αριθμό εξυπηρετούμενων που αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα.

Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της παιδείας, παρά τις υποσχέσεις όλων των κυβερνήσεων στην Ελλάδα αυτή υποχρηματοδοτείται. Το σχέδιο «Αθηνά» την στιγμή αυτή επιχειρεί την ολοκληρωτική διάλυση της τριτοβάθμιας δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και σταδιακή αντικατάστασή της με την ιδιωτική.
Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις ανακοινώθηκε αιφνιδιαστικά μεταξύ άλλων τμημάτων και η κατάργηση του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Πάτρας. Το σχέδιο «Αθηνά» δεν είναι παρά ένα πλήγμα ακόμα στο κοινωνικό κράτος. Μετά την διάλυση στην Ελλάδα της δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας, τώρα έρχεται η σειρά της Εκπαίδευσης.

Η κατάργηση του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας προκαλεί σοβαρές συνέπειες σε ολόκληρη την κοινωνία και την επιστήμη της Κοινωνικής Εργασίας:
Α. Στερεί από την κοινότητα τις αναγκαίες παρεμβάσεις και υπηρεσίες μιας κοινωνικής επιστήμης που προάγει την κοινωνική ενδυνάμωση, ευημερία και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι κοινωνικοί λειτουργοί εργαζόμαστε με τα κομμάτια της κοινωνίας που υποφέρουν. Το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας έχει άμεση σύνδεση με την κοινότητα. Τώρα με την κατάργηση του τμήματος ακυρώνονται προγράμματα στην κοινότητα και οποιεσδήποτε προσπάθειες παρεμβάσεων στα κοινωνικά προβλήματα.

Β. Ήδη, λόγω των περικοπών του υπουργείου, βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο μαζικοποίηση των σπουδών στην κοινωνική εργασία (πολυπληθή τμήματα στα εργαστήρια, ελάχιστος εξοπλισμός, μειωμένο προσωπικό) με αποτέλεσμα τον κίνδυνο μη τήρησης των διεθνών standards στην εκπαίδευση στην Κ.Ε. Με το σχέδιο «Αθηνά» η επιδείνωση των σπουδών στην κοινωνική εργασία είναι δεδομένη. Η υποβάθμιση της συγκεκριμένης επιστήμης λόγω των περικοπών, καταργήσεων και συγχωνεύσεων τμημάτων οδηγεί σε απαξίωση των πτυχίων.

Γ. Σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργείου δεν εισέρχονται νέοι φοιτητές στο τμήμα (το τμήμα καταργείται) και οι εναπομείναντες θεωρητικά θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν έως το 2018 τις σπουδές τους. Επισημαίνουμε πως σε αντίστοιχα τμήματα που έχει συμβεί αυτό στην ουσία οι φοιτητές/τριες που απομένουν στα τμήματα αυτά αντιμετωπίζουν τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, μη διδασκαλία όλων των μαθημάτων που χρωστάνε, αναγκαστικές μετακινήσεις σε άλλες πόλεις για παρακολούθηση μαθημάτων, σοβαρά προβλήματα στην διεξαγωγή της εξεταστικής.

Δ. Τα ΤΕΙ στην Ελλάδα (λόγω της μη πρόσληψης μονίμου προσωπικού) βασίζονται κυρίως στο επιστημονικό και διδακτικό έργο των εξωτερικών συνεργατών. Τώρα το σχέδιο «Αθηνά» σηματοδοτεί την απόλυση εκατοντάδων νέων επιστημόνων και ουσιαστικά τους ωθεί στην αναγκαστική μετανάστευση στο εξωτερικό.

Ε. Με το σχέδιο «Αθηνά» μειώνονται οι εισακτέοι δραστικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση περιορίζοντας τις ευκαιρίες για πρόσβαση στην μόρφωση των νέων της χώρας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Την απόσυρση του σχεδίου «Αθηνά»
• Να μην καταργηθεί ούτε να συγχωνευθεί κανένα τμήμα Κοινωνικής Εργασίας.
• Την ενίσχυση των τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα με την πρόσληψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.
• Την ανάσχεση όλων αυτών των μέτρων που οδηγούν στην φτωχοποίηση του πληθυσμού και την διάλυση όλων των δομών πρόνοιας.

Αγωνιζόμαστε ενωμένοι, σπουδαστές – καθηγητές – επαγγελματίες – εξυπηρετούμενοι -κοινωνία
Ενάντια: στη στέρηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των νέων
Στην απαξίωση του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού
Στην αποπομπή της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας
Στη στέρηση υποστηρικτικού δικτύου από τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.
Στην πλήρη διάλυση του εναπομείναντος Κοινωνικού Κράτους.

Πρωτοβουλία εκπαιδευτικών, φοιτητών και κοινωνικών λειτουργών Πάτρας.

The translated text is given below:

We the undersigned call on the Ministry of Education and Religious Affairs, Sport and Culture in Greece to withdraw the “Athena Plan” and particularly to stop the abolition of Social Work Department in TEI of Patras.

Since 2010 Greece has been engulfed in an unprecedented crisis, which has escalated into a full humanitarian crisis.

Dramatic reductions in salaries, pensions and welfare benefits; the erosion of the public sector in favour of privatizations; a sharp increase of poverty and unemployment, rise in suicides and a great deal of other social problems; these are some of crisis’ results. The complete dissolution of the already weak welfare state has led frontline social workers into working under extremely precarious working conditions. At the same time most of the service users experience marginalisation and social exclusion. Moreover, Higher Education faces unprecedented cuts. The recent ‘Athena plan’ for the restructuring of Higher Education pushes universities and polytechnics (TEI) further into privatisation and underfunding.

As part of this plan, the Government has announced that the Department of Social Work at TEI of Patras will be scraped. Apparently, in a country where the welfare sate is considered as luxury, social workers seemed to be unnecessary. The dissolution of Higher Education merely follows the recent obliteration of the NHS and welfare state.

The closure of the social work department in Patras will have multiple consequences on the welfare state and broader society alike. :
A. It deprives local communities from a profession (social work), which significantly contributes, to social empowerment, wellbeing and protection of human rights. One of the main roles of social workers in Greece has been to support the most vulnerable people in society. Over the last 35 years the Department of Social Work has developed close links with the local community. The abolition of the department results in the cancellation of a variety of interventions and actions aiming at alleviating social problems at a local level.
B. Over the last couple of years we have witnessed a degradation of social work education (crowded lecture theatres, insufficient equipment, reduction in academic staff). This has led to an increased risk of compromised quality of education compared to the international standards in Social Work. The ‘Athena plan’ will be final blow for social work education in Greece.
C. According to the Ministry’s decision no more students will be allowed to enrol to the Patras’ social work department and the programme will formal close after the graduation of the current cohort. Even this transitional period is expected to cause significant problems to the remaining students as they will have to carry on studying in a programme that will not receive any funding and will ultimately be scrapped.
D. Greek polytechnics mainly depend on external guest speakers and part time staff, due to chronic underfunding. The implementation of the ‘Athena plan’ will inevitably lead to the redundancy of all this member’s of staff who, given the current unemployment rate, will be forced to marginalisation or migration.
E. The ‘Athena plan’ will also drastically reduce the opportunities of the poorest in society for access to Higher Education.
Therefore we, the undersigned, demand:
-The immediate withdrawal of ‘Athena plan’.
-The protection of social work education and the reversal of decisions aiming at closures of social work schools.
-The further improvement of social work education in Greece.
- The withdrawal of draconian policies, which have pushed the Greek population into poverty and have dismantled the NHS and Welfare State.
All social work students, academics, practitioners, service user’s and local communities are determined to continue the fight against:
-The assault on young people’s rights to employment and education.
-The devaluation of the social work profession.
-The erosion of services for the most vulnerable people in society.

Initiative of academics, social workers and students Patras, Greece.

GoPetition respects your privacy.

The ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ / STOP THE ABOLITION OF SOCIAL WORK DEPARTMENT PATRAS petition to Υπουργείο Παιδείας, Ελλάδα - Ministry of Education Greece was written by Initiative of social workers Patras and is in the category Education at GoPetition.